Sint Jozef Parochie

Aanvulling opbrengst vastenactie en project

Nu de Paastijd, Pinksteren, Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag, helemaal achter ons ligt, wordt het tijd om u de resultaten van de Vastenactie te laten weten. 

Vorige week las u al de opbrengst in de collectebussen van onze 4 kerken
€ 2.405,72 was. Maar het meeste geld is bij de Vastenactie rechtstreeks binnengekomen via overmakingen. In totaal heeft de Vastenactie €14.500,— overgemaakt naar Sander!! Dat is echt een geweldig bedrag!

De mensen uit de parochies Hilvarenbeek/Diessen en De Goede Herder hebben daar ook aan bijgedragen evenals andere mensen uit het land. Dus Sander kan vooruit.
Het blijft wel een moeilijke tijd, met Corona, want in Oeganda is net weer een lockdown van ruim een maand afgekondigd. Er mag niet gereisd worden en de 40 vrouwen en meisjes, die bij de parochie aan het leren waren hoe ze groenten moeten verbouwen, moesten naar huis. De kosten van hun vervoer liggen hoger dan begroot in deze moeilijke tijden: pech!!

Wel wordt er gewerkt aan dakgoten en watertanks (zie bijgaande foto's)
Gelukkig heeft Sander het geld van Vastenactie inmiddels ontvangen.

Namens de werkgroep MOV
Marijke Blesgraaf
 

Sint Jozef Parochie