Sint Jozef Parochie

23 mei viering Heilig Vormsel

Eerste Pinksterdag zondag 23 mei om 13.30 uur zullen 19 jongeren tijdens een feestelijke eucharistieviering in de St. Petruskerk hun Heilig Vormsel ontvangen. Mgr. Mutsaerts zal het H. Vormsel komen toedienen.  

De viering wordt muzikaal ondersteund door de praiseband Upsite Down.

Dit is een besloten viering alleen toegankelijk voor genodigden.

Sint Jozef Parochie