Sint Jozef Parochie

Reliek H. Bernadette naar Bisdom Den Bosch

Zoals u ongetwijfeld vanuit de media heeft vernomen maken de relieken van de Heilige Bernadette Soubirous, aan wie Maria in 1858 in Lourdes is verschenen, een rondgang langs de Nederlandse bisdommen. Op donderdag 25 april komen de relieken naar de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. Er is ’s avonds om 19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering b.g.v. de ontvangst van de relieken. Na deze H. Mis wordt in de kathedraal de film Je m'appelle Bernadette vertoont. Een film over het leven van Bernadette.

Vrijdag en zaterdag zijn er extra activiteiten en vieringen in de kathedraal.

Op zondag 28 april is er een speciale H. Mis om 12.00 uur gevolgd door een programma voor gezinnen met kinderen.
Om 16.00 uur vertrekt vanuit de tuin van het Sint-Janscentrum (aan de Papenhulst) een lichtprocessie naar de Sint-Jan alwaar aansluitend een Mariahulde plaatsvindt.

Iedereen is van harte uitgenodigd in de kathedraal om deze dagen mee te vieren.
Het volledige programma leest u op de website van het bisdom of de parochie van de Sint-Jan.

Voor jongeren is er een speciaal programma, lees hier meer over de speciale editie van het jongerencafé

Sint Jozef Parochie