Sint Jozef Parochie

Kerk in de steigers

Zoals u op de foto’s kun zien staat de Kerk St. Jans Onthoofding in de steigers.

De restauraties aan het dak zijn volop bezig.
De oude leien aan de oostkant worden vervangen door nieuwe leien afkomstig uit Engeland.
Naar verwachting zullen deze werkzaamheden eind september klaar zijn.

Sint Jozef Parochie