Sint Jozef Parochie

Hoogfeest St. Jozef

Is een feest voor onze parochie om te vieren Midden in de Veertigdagentijd pauzeren we even voor het hoogfeest van Sint Jozef, de echtgenoot van de Maagd Maria.
Sint Jozef had de taak om als vader over Jezus te waken. Maar de Heer wilde, dat het hoofd van de Heilige Familie van Nazareth, dezelfde taak zou blijven vervullen in de hele Kerk. Als Maria de moeder van de Kerk is, is Jozef haar beschermer.

Door zijn geloof en zijn overgave aan de wil van God wist hij te zorgen voor alles wat nodig was voor het welzijn van Maria en van Jezus. Hij is een voorbeeld voor alle christenen.

Een grote Heilige die als beschermheer van oudsher de patroonheilige is van de gezinnen, vaders van gezinnen, ambachtslieden, arbeiders, stervenden en van de universele Kerk en onze parochie.

Van harte nodigen wij u uit voor een plechtige eucharistieviering op Dinsdag 19 maart om 19.00 uur in de Petruskerk te Oisterwijk om samen Sint Jozef bijzonder te danken en eren dat hij ons bijstaat in leven en dood.

Na de viering is er gelegenheid voor koffie en thee.

"Heilige Jozef, op deze dag wijden wij onze parochie, onze gezinnen aan u toe!"
 

Sint Jozef Parochie