Sint Jozef Parochie

Palmpaasstokken maken in maart en Palmpasen

Palmpaasstokken maken en Palmpasen

Moergestel

Op woensdagmiddag 16 maart, van 14.30 tot 16.00 uur, organiseert kinderclub de Schaapskooi een kindermiddag waar we samen Palmpaasstokken gaan maken. Deze middag vindt plaats in Park Stanislaus, Kloosterdreef 3 in Moergestel. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom om deel te nemen. Voor alle materialen wordt gezorgd, we vragen de kinderen alleen om 12 chocolade paaseitjes mee te brengen.
De kinderen mogen tijdens de gezinsviering op Palmzondag 20 maart om 11.00 uur met hun Palmpasenstok naar de kerk St. Jans Onthoofding komen, waar deze zullen worden gezegend en waar ze een echt broodhaantje op de stok zullen krijgen. Vervolgens worden de kinderen uitgenodigd om hun eigengemaakte Palmpasenstok te geven aan iemand die ziek of eenzaam is. Tijdens deze gezinsviering zullen ook de communicanten van dit jaar zichzelf voorstellen aan de parochiegemeenschap.

Haaren

Op woensdagmiddag 2 en 16 maart zullen de communicanten uit Haaren hun Palmpaasstok maken met de communiewerkgroep in het parochiehuis. Vervolgens is er op zaterdag 19 maart om 19.00 uur in de H. Lambertuskerk de presentatieviering van de aanstaande communicanten. Deze viering staat in het teken van Palmpasen. 
Tijdens deze viering (die een gezinsviering is) zijn ook alle andere kinderen uitgenodigd om met een Palmpaasstok naar de kerk te komen. Uiteraard zijn de kinderen uit Haaren ook van harte welkom om aan te sluiten bij de activiteiten van de parochie die in Moergestel en Oisterwijk worden georganiseerd om een Palmpaasstok te maken.

Oisterwijk

Op zaterdagmiddag 19 maart, van 14.00 tot 15.30 uur, worden er in de kelder van de H. Joanneskerk Palmpaasstokken gemaakt. Alle kinderen zijn welkom om daaraan deel te nemen. Voor alle materialen wordt gezorgd. Hulp van ouders is van harte welkom!
In verband met de organisatie voor het maken van de Palmpaasstokken op zaterdag 19 maart, vragen wij u om uw kinderen vóór zondag 13 maart aan te melden via marjolein.huijsmans@ziggo.nl

Op Palmzondag 20 maart om 11.00 uur in de H. Joanneskerk zijn de kinderen van harte welkom om met hun zelfgemaakte Palmpaasstok naar de viering te komen. Zij mogen in processie door de kerk lopen en de Palmpaasstokken zullen worden gezegend. Aan de kinderen wordt gevraagd om de Palmpaasstok af te geven aan mensen of parochianen die ziek, eenzaam of hulpbehoevend zijn. Adressen worden uitgereikt aan de kinderen na afloop van de viering.

Hoe kun je een Palmpaasstok maken?

De Palmpaasstok, wat betekent het allemaal?

Sint Jozef Parochie