Sint Jozef Parochie

Nieuwe vertaling Onze Vader vanaf zondag 27 november

“Nieuwe” Onze Vader

Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader tijdens de komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen. Overigens zijn er maar een paar kleinere veranderingen in de ons zo vertrouwde tekst. Gelukkig helpen de zondagboekjes van Heeswijk ons enorm, doordat vanaf komende zondag de nieuwe tekst steevast in het boekje zal staan. Dus zo kunnen we samen in alle rust wennen aan de nieuwe vertaling.

Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
U wil geschiede op aarde zoals in de Hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade

Amen

 

Sint Jozef Parochie