Sint Jozef Parochie

Wereldmissiemaand

Behalve rozenkrans-maand, waarbij Maria weer in het licht gezet wordt, is oktober ook de missiemaand.
Dit jaar is het motto: 'Gelukkig de vredestichters'.

Missio wil in West-Afrika stemmen van hoop laten horen te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronacrisis. In Niger en Nigeria was het lange tijd redelijk vreedzaam. In Niger is 90% moslim en in Nigeria is ongeveer de helft christen en de andere helft moslim. De laatste jaren is die vrede onder druk komen staan door islamitische terreurgroepen, zoals Boko Haram. 

Gelukkig zijn er religieuzen actief, die een school met internaat opgezet hebben of zorgen voor een andere veilige plek en hulp. Een ander bijzonder verhaal gaat over (Fatouma) Marie- Thérèse Djibo in Niger. Zij was tot haar 50 jaar actief in het liberale moslim-geloof en heeft zich daarna laten dopen tot katholiek. Ze was altijd al een vrouw van het geloof en zit nu in de commissie voor interreligieuze dialoog. Ze vindt niet alleen ontmoetingen tussen religieuze leiders belangrijk, maar ook alledaagse ontmoetingen. Er is een oprechte belangstelling voor anderen nodig en de bereidheid afstand te doen van je vooroordelen. Christenen ziet men in Niger bij voorbeeld als gierig.

Op de site van  missio leest u meer en kunt u eventueel een bijdrage doneren.

Sint Jozef Parochie