Sint Jozef Parochie

Oktober Mariamaand - Rozenkransmaand

In Fatima (Portugal) is de heilige Maagd Maria verschenen om onze persoonlijke toewijding aan haar Onbevlekt Hart te vragen en het bidden van de rozenkrans.

In deze oktobermaand, speciaal toegewijd aan onze hemelse Moeder en de Mariadevotie van de rozenkrans, zijn we daarom extra uitgenodigd om ons aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden en de rozenkrans te bidden. Zij is de oorzaak van onze blijdschap bidden we in de litanie van Maria. Zij is de toegang tot God en de portier van Gods eindeloze liefde.

Tijdens het bidden van de rozenkrans mediteren we de gebeurtenissen van Jezus' leven en kunnen we inspiratie, kracht en steun putten voor ons eigen leven. We mogen beseffen dat het steeds weer herhalen van dezelfde woorden ons steeds dieper zal laten doordringen tot de kern van de mysteries die wij overwegen. Altijd heeft de Kerk de rozenkrans aanbevolen. Als wij ons gewillig door Maria laten leiden zullen we haar kostbare hulp ervaren. De heilige maagd Maria is de aanvoerster van de hemelse legerscharen en beschermt ons tegen alle hinderlagen die ons persoonlijk heil zouden kunnen blokkeren. Maria nodigt ons uit om gewapend met een onbegrensd vertrouwen en me volledige overgave onszelf aan haar hemelse macht en kracht toe te vertrouwen.

Lees hier meer over het bidden van de rozenkrans
Sint Jozef Parochie