Sint Jozef Parochie

Decreet ontheffing zondagsplicht vanwege het corona virus

Lees hieronder het decreet waarin de bisschop de gelovigen ontheft van de zondagsplicht.

Sint Jozef Parochie