Sint Jozef Parochie

Adventsactie

SAMEN ADVENT BELEVEN?

Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te doen, je dat doet aan God en daarmee dus ook een stukje van dat lichaam van Christus bent. Nu de speciale voorbereidingsperiode, de advent, begint, zouden we met elkaar iets voor de vluchtelingen in Oeganda kunnen doen en hen zo meenemen in onze gedachten en daardoor toch met elkaar zijn.

Priester Sander Kesseler heeft gevraagd of we geld voor voedsel voor de school willen verzamelen. 
Hopelijk wilt u meehelpen aan de voedselsituatie van de school!

U kunt geld overmaken op IBANNR: NL97 RABO 0138 9030 85  o.v.v. Adventsactie 2020

Doet u mee??  

Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede

Sint Jozef Parochie