Sint Jozef Parochie

Vakantiegroet pastoraal team

De vakantietijd is bijna aangebroken. Veel mensen houden dan ook hun jaarlijkse vakantie. Niet alleen de kinderen zijn vrij van school, maar ook onze werkende mensen en onze gepensioneerden. De vakantie is voor bijna iedereen een tijd die anders is dan anders. Vrij van allerlei verplichtingen, doen waar je zin in hebt, even een periode van het wat rustiger aan te doen.

De rust en het anders zijn van de tijd laat mensen ook even stilstaan bij de grote lijnen van het leven. Niet voor niets worden na een vakantietijd soms heel ingrijpende beslissingen genomen. In de tijd van rust laat mensen gemakkelijker de vraag stellen: Waar zijn we in ons leven mee bezig? Zie ik de grote lijnen van mijn leven nog? Is er voldoende aandacht voor mijn band met God, met mijn medemensen en ben ik goed bezig?

Een eerlijk antwoord daarop laat mensen wel eens een heel andere richting uitgaan in hun leven. Als ik iets aan de parochianen zou mogen wensen als vrucht van hun vakantietijd is het dat wel: kijk eens naar de grote lijnen van je leven voor je weer de drukte van het werkjaar ingaat!

Van harte een deugddoende en inspirerende zomervakantie!

Namens het pastorale team,
Pastoor Francis De Meyer

Sint Jozef Parochie