Sint Jozef Parochie

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2019

“Gezegend Nieuwjaar!” of “Zalig Nieuwjaar!” Als je deze wens uitspreekt, hoop je van harte dat er volop heil en zegen mag komen over je medemens. Een zegenwens uitspreken is eigenlijk goede woorden zeggen tot elkaar.

Maar het houdt meer in. Want met een zegen roep je de goedheid en bescherming aan van niemand minder dan de God van het Verbond. Dat lijkt misschien makkelijk, maar toch…. Je kunt pas zegenen, als je elkaar de zegen van Boven kúnt toevertrouwen en tegelijk elkaar werkelijk tot zegen wílt zijn.

Met deze overweging in gedachte willen we als pastoraal team en parochiebestuur u een gezegend 2019 wensen. Dat het een jaar mag worden waarin ons veel goeds ten deel mag vallen en we ons verbonden mogen weten met de Bron van alle goedheid. Een jaar waarin het niet alleen gaat om goed te ontvangen, maar evenzeer goed te doen. Want dat is pas zalig!

Pastorale team en parochiebestuur van de parochie St. Jozef

Sint Jozef Parochie