Sint Jozef Parochie

26/27 okt: 75 Jaar Vrijheid

In de dorpen Haaren, Moergestel en Oisterwijk viert men in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 oktober dat we al 75 jaar in  vrijheid mogen leven.

Haaren:

zaterdag 26 oktober viert men de vrijheid met het toneelstuk “De weg naar vrijheid” Het toneelstuk gaat over Haarense gezinnen in de oorlog, over gewone mensen in ongewone situaties. De rode draad in het verhaal betreft moeilijke keuzes en dilemma’s en dat is tegelijk ook de brug naar het heden. Aansluitend is er een buffet en een spetterend bevrijdingsfeest. Op zondag speelt men ook weer het toneelstuk “De weg naar vrijheid” vandaag is het ook speciaal toegankelijk voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. In Den Domp zal gedurende het weekend van 26 en 27 oktober een speciale expositie ingericht zijn waarin de jaren van oorlog en bezetting in Haaren gedurende de periode van 10 mei 1940 tot 27 oktober 1944 onder de aandacht wordt gebracht. Op beide Haarense basisscholen zal gedurende de weken voorafgaand aan het feestweekend in de groepen 7 & 8 een speciaal project behandeld worden waarin de kinderen zelf op zoek gaan naar sporen van oorlog in Haaren met behulp van o.a. diverse lesbrieven, videobeelden van Haarense ooggetuigen en gastlessen.

Moergestel: 

Op zaterdag 26 oktober is er op drie tijdstippen een belevingstocht door het centrum van Moergestel. Een verteller neemt  ‘Op weg naar de vrijheid’ deelnemers mee naar plekken waar de sfeer van 1944 rond legervoertuigen, muziek en dans hangt.  De route eindigt bij Park Stanislaus, waar een actuele film over oorlog en bevrijding in Moergestel draait. ‘s Avonds is er in Den Boogaard een Oranjebal met muziek uit de jaren van oorlog en bevrijding. De volgende dag speelt het monument van de Schotse generaal-majoor Barber een prominente rol. Het beeld staat niet toevallig vlakbij de Reusel. Tanks van de 15e Schotse Divisie werden 75 jaar geleden opgehouden doordat de Duitsers de brug hadden opgeblazen. Om 13.00 uur is er in Den Boogaard eerst een bevrijdingsbijeenkomst met een gastspreker. Daarna trekt een stoet onder begeleiding van de Clan Lamont Pipe Band en Moergestelse gildebroeders naar het monument van Barber voor de kranslegging. Een nieuwe naam voor de brug zal dan ook worden onthuld. Bovendien komt bij het monument een klein informatiepaneel te staan. In Den Boogaard volgt daarna nog een bevrijdingsconcert. 

Oisterwijk:

Samen met leerlingen van 2CollegeDurendael en Koninklijke Harmonie Asterius wordt die dag een herdenkings- en bevrijdingsconcert georganiseerd. Leerlingen bereiden deze middag voor. Ze hebben interviews gehouden, bloemen gelegd op de graven bij de begraafplaatsen, gedichten en filmbeelden gemaakt en een stripverhaal van de oorlogsfilm schaduwspel. Er is een tentoonstelling van legervoertuigen en attributen uit de Tweede Wereldoorlog. De jonge militairen die ons hebben bevrijd worden bij name genoemd.  Graag willen wij u en uw familie uitnodigen om deze middag bij te wonen vanaf 13:30 uur in de aula van 2CollegeDurendael.

Sint Jozef Parochie