Sint Jozef Parochie

15 aug: Viering hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Donderdag 15 augustus om 19.00u. bij de Maria kapel aan de Oisterwijkseweg
Bij regen vieren we het Hoogfeest om 19.00u. in de Kerk St. Jans Onthoofding,
de klokken zullen dan een half uur voor aanvang luiden.

In dit seizoen van zon en late bloemen viert de Kerk op donderdag 15 augustus een van de grootste Mariafeesten, Maria Ten Hemelopneming.
Dit hoogfeest vinden we niet terug in de H. Schrift.  Het is gebaseerd op wat de Kerkgemeenschap altijd doorheen de eeuwen heeft geloofd, dat Maria met ziel en lichaam ten Hemel is opgenomen.  

Pas in 1950 heeft Pius XII de eeuwenoude overlevering opgenomen in een kerkelijk dogma. Wij vieren op deze dag niet alleen in herinnering brengen van een dogma, maar het spreekt ook over onze toekomst.
Ons leven eindigt niet in de dood, maar wij mogen nog iets verwachten, een eeuwige toekomst. Wat er met Maria is gebeurd, dat wil God inderdaad ook met ons doen. Ook ons wil Hij in zijn eeuwig leven opnemen. Om die eeuwige toekomst te bereiken mogen we naar Maria kijken. 
Maria is het venster naar de hemel. Als Moeder van God wijst zij ons de weg en helpt ons onze aardse pelgrimstocht om de weg van het geloof in Jezus te gaan. Hoe is die weg? We lezen op deze dag een stuk uit het begin van het Lucasevangelie. We overwegen hoe Maria haar eigen zorgen vergeet en na de boodschap van de Engel Gabriel naar haar nicht Elisabeth gaat om haar te helpen. Ook hoe Maria het Magnificat bidt, een gebed waarin ze God prijst voor alle grote dingen die Hij heeft gedaan. 
Maria is onze Moeder in geloof. Zij laat ons het leven met God zien. Met Maria de weg van geloof in Jezus gaan, jezelf niet op de eerste plaats zetten, maar trouw zijn aan God en je ten volle inzetten voor je medemens in je leven. Een aansporing, een feest van hoop, maar vooral een reden om dit te vieren in onze parochie.

We nodigen alle parochianen uit om dit hoogfeest met ons mee te komen vieren. De viering wordt opgeluisterd door het gemengd koor Cantate Domino. De opbouw van het altaar e.d. wordt verzorgd door Buurtvereniging ‘De Vurhaai’, de stoelen komen van de firma Cees v. Dijk en de geluidsvoorziening wordt verzorgd door de Firma v. Velthoven. Ook de drie gildes uit Moergestel nemen deel aan de viering. Zij komen, met het beeld van Maria, in processie over het bospad naar de kapel. Tip: Breng een (klap)stoel mee want het aantal zitplaatsen is beperkt.

Sint Jozef Parochie