Sint Jozef Parochie

Kerstboodschap

Kunnen ontvangen

Het Kerstfeest biedt niet alleen de kans om vrede in onze wereld voort te brengen en die in gezamenlijkheid te vieren. Kerstmis heeft het ook in zich om een feest van ontvankelijkheid te worden. Juist kinderen zijn het meest ontvankelijk: in hun openheid die soms wel onbegrensd lijkt, zijn ze geneigd om alles te geloven wat de grote mensen zeggen.

Om met Kerstmis meer ontvankelijk te zijn, hoeven we natuurljk geen kinderlijk gedrag te gaan vertonen. Maar we kunnen ons wel oefenen in wat genoemd wordt  ‘de geest van kindschap’. Daardoor kunnen we de deuren van ons hart openen om de geschenken te ontvangen die het Kerstkind voor ons klaar heeft liggen: Vrede, Licht en Liefde. Zoals Maria wist te ontvangen. Ja, leven, geloven, liefhebben zoals Zij!

Die grote gaven vrucht laten dragen in daden van verzoening, gerechtigheid, eendracht, hartelijkheid en solidariteit. Met mensen dichtbij (familie, vrienden, collega’s, parochianen, bekend en onbekend) en met mensen veraf (in Jordanië, Oeganda of elders…) Vrede met God, met elkaar en… met onszelf!

Namens het pastorale team en het bestuur van onze Jozefparochie dank wij u voor uw steun in het afgelopen jaar – in welke vorm dan ook – en wensen wij u van harte een Zalig Kerstfeest!

 

 

Sint Jozef Parochie