Sint Jozef Parochie

In memoriam: Herman Jozef van den Broek

Emeritus pastoor van de voormalige parochie St. Jans Onthoofding Moergestel

Herman van den Broek kwam uit het Land van Maas en Waal. Hij werd in 1933 geboren in Boven-Leeuwen als nakomertje in een gezin waar het geloof vanzelfsprekend deel uitmaakte van opvoeding en het dagelijks leven.  Na het seminarie in Haaren werd  hij op 31 mei 1958 tot priester gewijd. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Ooij en Persingen (parochie H. Hubertus) van 1958 tot 1960, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Anna) van 1960 tot 1970 en als pastoor van de parochie Binnenstad te Tilburg van 1970 tot 1973. Per 1 oktober 1973 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie St. Jans’ Onthoofding te Moergestel.,,Een prachtig dorp en toch dicht bij de stad.”
Naast zijn functie als pastoor was hij van 1977 tot 1995 ook deken het Dekenaat Oisterwijk. Per 1 juli 2000 is hem uit zijn functie als pastoor te Moergestel wegens emeritaat eervol ontslag verleend. In zijn emeritaat was hij van 2000 tot 2005 nog rechter aan de kerkelijke Rechtbank (Officialaat) van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Hij wilde liever ‘pastor’ dan ‘pastoor’ genoemd worden. Dat laatste klonk hem te formeel in de oren, zei hij vaak. Het gedeelde priesterschap zoals hij het in een van zijn preken tijdens een jubileum noemde stond bij Herman hoog in het vaandel.   Van meet af aan lukte het hem in Moergestel erg veel mensen te motiveren om met hem samen de parochie te vormen, het lukte hem niet alleen vrijwilligers te vinden, maar ook het delen van verantwoordelijkheid was voor hem vanzelfsprekend. Talloze werkgroepen zagen het levenslicht, niet alleen op het praktische vlak, maar ook op het pastorale. Voor de verzorging van de begraafplaats, het verzorgen van de bloemen in de kerk werden vrijwilligers gevraagd, maar ook voor het voorgaan in avondwakes, gebeds-en communiediensten, het bezoeken van zieken, het voorbereiden van 1e communie, vormsel; voor deze pastorale taken werden eveneens vrijwilligers geworven en opgeleid.

Toen Den Boogaard een meer commerciële richting in moest slaan en het fungeren als “thuisbasis” voor de parochie daarmee steeds moeilijker werd, nam pastor van den Broek het initiatief tot het bouwen van het huidige parochiecentrum, een “huis voor de parochie”, zoals hij het noemde. De eerste steen werd door hem gelegd in 1991:  “in ieders naam” luidt de voor hem zo toepasselijke spreuk op de steen. Jarenlang was dit huis het bruisend middelpunt met vele parochieactiviteiten, een thuisbasis voor de vele vrijwilligers. Daarnaast was de pastor gedurende 18 jaar deken van Oisterwijk. Ook een reden voor hem om in Moergestel te blijven.

In 2000 nam Herman afscheid van de Moergestelse parochie, waarin hij 27 jaar lang was voorgegaan. Hij bleef aanvankelijk in het dorp wonen, maar woonde de laatste jaren naar tevredenheid  in Tilburg.  Toch zagen we hem nog wekelijks in Moergestel, hij bleef nauw betrokken bij de mensen van zijn oude parochie. De laatste jaren van zijn leven als pastor wijdde hij aan de Congregatie van de Zusters van Liefde in Schijndel. Op zondag 3 juni van dit jaar genoot Herman Jozef van den Broek nog met volle teugen van zijn diamanten priesterfeest. ,,Lekker gevulde kerk", zei hij na afloop. ,,Lekker meevieren. En stil af en toe. Ik heb ervan genoten.”

Zaterdagmiddag overleed de emeritus-pastoor van Moergestel na een ziekbed op 85-jarige leeftijd.

Op donderdag 13 december om 19.30 uur is er een avondwake in de kerk St. Jans Onthoofding waarna u aldaar ter plaatse afscheid kunt nemen van em. pastoor van den Broek.

Op vrijdag 14 december om 11 uur doen we hem uitgeleide tijdens een eucharistieviering, waarna hij te ruste wordt gelegd in het priestergraf op de begraafplaats van de kerk St. Jans Onthoofding aan de Bosstraat.

 

 

Sint Jozef Parochie