Sint Jozef Parochie

Uitnodiging verdiepingsavond rond Abraham en Elisabeth

Voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap

Als parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap binnen onze Jozefparochie staan we voor grote veranderingen. De op handen zijnde sluiting van de Joanneskerk en -pastorie vormt een ongekend grote uitdaging. Ten eerste natuurlijk voor de mensen van de Joanneskerk omdat zij ongevraagd voor het voldongen feit staan om te moeten verhuizen naar een nieuwe plek. Maar ook voor de Petrusgemeenschap zal er veel gaan veranderen. Zij moet immers ruimte maken om nieuwe mensen te ontvangen en samen een nieuwe geloofsgemeenschap te gaan vormen. 

Het traject waarin we ons op dit moment tot 1 juli van dit jaar bevinden, hebben we de naam gegeven van de bijbelse figuren Abraham en Elisabeth. Abraham die door God geroepen wordt om in geloof weg te trekken uit zijn vertrouwde omgeving en Elisabeth die in vertrouwen en geloof Maria ontvangt, de moeder van haar Heer. 

Om ons te verdiepen in het gelovig antwoord dat Abraham en Elisabeth hebben gegeven zoveel jaren geleden belegt het pastoraal team voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap een verdiepings- en ontmoetingsavond rondom het thema „de roeping van Abraham en Elisabeth". Deze avond zal plaats vinden op dinsdag 27 februari om 20 uur in de kelderzaal van de Joanneskerk. 

We hopen op 27 februari a.s. velen van u te mogen ontmoeten!

namens het pastorale team,

Francis de Meyer (pastoor)
Ad Verest (pastor)
Ad Kennes (pastor assistent)
Vincent te Plate (diaken)
Dorris Rijnen (pastoraal assistent)

 

Sint Jozef Parochie