Sint Jozef Parochie

Afscheid Kees en Annie Schrama

Zoals vorige week in de Nieuwsklok al op de voorpagina prijkte: Kees en Annie Schrama nemen 24 juni afscheid van de Joanneskerk hier in Oisterwijk. Dat zal gebeuren in de reguliere zondagsviering van 11 uur die door een aantal betrokken parochianen geheel in het teken van dit afscheid wordt gezet. Leden van het pastoraal team en van het kerkbestuur zullen daarbij aanwezig zijn.

Een verhuizing naar Boxtel en het zich inwerken in de pastorale situatie van de grote Boxtelse fusieparochie, waar Kees als diaken zal gaan assisteren, zal nog de nodige energie en moed vergen. Want als op 1 juli zijn benoeming als permanent diaken hier in onze Jozefparochie zal ophouden, zal het ruim 12 jaar zijn dat Kees en Annie hun beste krachten gegeven hebben aan de Joannesgemeenschap in Oisterwijk. Het zal zeker niet meevallen om dit alles los te laten en zich te richten op een nieuwe toekomst.

We kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor het vele, vele goede dat Kees en Annie tot stand hebben gebracht in de talrijke jaren dat ze zich voor de voormalige Joannesparochie hebben ingezet. We hopen dan ook dat de vruchten van hun pastoraat blijvend mogen zijn. In de afscheidsviering op 24 juni zullen ze daarom nog éénmaal in de bloemetjes worden gezet!

Zondag 24 juni,  11.00 uur in de Joanneskerk
Wees welkom

Sint Jozef Parochie