Sint Jozef Parochie

Abraham en Elisabeth navolgen

Op dinsdag 27 februari waren we als parochianen van de Joannes- en de Petruskerk uitgenodigd voor een inspirerende avond in verband met de parochiefusie. De bijeenkomst vond plaats in de kelder van de Joanneskerk. Voor mij was het jammer om te zien dat we maar met z'n twaalven waren. Pastor Ad Verest had een mooi overzicht voorbereid van verhalen uit de bijbel over Abraham, die zijn huis moest achterlaten en aan wie beloofd werd dat hij een groot volk zou krijgen, over Isaak en David en over Elisabeth, die Maria, 'de moeder van de Heer’, van harte verwelkomde. Duidelijk kwam naar voren welke moeilijkheden deze bijbelse figuren allemaal ondervonden hadden, maar ook hoe hun geloofsgehoorzaamheid uiteindelijk werd beloond.

Bijzonder en getuigend van veel geloof vond ik hetgeen een deelneemster vertelde over haar ervaringen, toen ze 2 jaar geleden was gaan samenwerken met de communiegroepen van o.a. de Levenskerk. Uiteindelijk werd het een grote verrijking. Vol vuur kwam het uit haar mond, dat God in ieder van ons op zijn eigen manier werkt. Voor mij heel indrukwekkend om te horen en dichterbij dan de verhalen uit de bijbel. En zo kwam iedereen los en vertelde zijn/haar zorgen. Het was hartverwarmend om te horen. Duidelijk is dat nog niet bekend is hoe onze nieuwe kerkgemeenschap van de Jozefparochie er na 1 juli uit zal zien, maar wel dat we die kerk sámen gaan vormgeven. We hebben elkaar nodig om het geloof te beleven. We kunnen elkaar helpen! Gezinnen met jeugd gaan aandacht krijgen in aansprekende taal.

Afgesproken is om nog eens zo'n inspirerende avond te organiseren. Hopelijk dan gaan meer mensen meedoen.

Marijke Blesgraaf

Sint Jozef Parochie