Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2017

Terugblik: Ere-mis Wouter Blesgraaf

Op zondag 17 september heeft Wouter Blesgraaf SJ, die zaterdag  9 september in de kapel van het Jezuïtenhuis in Heverlee bij Leuven priester is gewijd, zijn 1ste H. Mis opdragen in zijn thuisparochie in Oisterwijk. Het was een prachtige feestelijke viering m.m.v. de gildes uit Moergestel ...

Terugblik: Nationale Ziekendag 2017

Ook dit jaar hebben we als Sint Jozef parochie, voorheen de Joannesparochie, weer met veel mensen een mooie Ziekendag mogen beleven. Een dag van blijheid, zorg en aandacht voor onze ouderen en zieken. Bijzonder is het om zo op deze manier voor elkaar te kunnen zorgen en een luisterend oor te mogen z...

Terugblik: Toer mee

Begunstigd door het mooie zomerweer ging op zondag 27 augustus de TOER MEE weer van start. De route ging via Hilvarenbeek, Roovert en Breehees over Goirle retour via de Biest terug. Onder de schaduw van de bomen was het heerlijk fietsen. Op de startpost in Moergestel vertrokken 225 deelnemers voor ...

Terugblik: Trappen voor water

Op de laatste zondag van augustus was het weer zover: “Trappen voor water”. Al meer dan 10 jaar voeren wij vanuit de Joanneskerk  actie voor Dorcas Hulp. De actie heet “Trappen voor water”, omdat we met sponsortochten geld willen inzamelen om in landen waar geen schoonwater is, een bij...

Terugblik: bedevaartreis Fatima Portugal

Verslag van een medebedevaartganger 100 jaar Fatima, Bedevaart naar Fatima in Portugal. Afgelopen maand juni was er door de parochie Sint Jozef een bedevaart georganiseerd, gezamenlijk met Haaren – Moergestel - Oisterwijk en de Sint Pieter parochie te Galmaarden in België. Een fijne bedevaart di...

Terugblik: Uitvoering musical kinderkoor St. Jozef

Eindelijk was het zover! Na maandenlang repeteren is door het kinderkoor uit Moergestel samen met een groep kinderen uit Oisterwijk de musical “het dagboek van Esther” uitgevoerd. Heike Gonlag, de dirigente van ons kinderkoor, heeft de kinderen vol enthousiasme begeleidt naar deze grote dag...

Terugblik: uitstapje met de jeugd van de parochie

Zaterdag 1 juli 2017 was het dan zover! Samen met de misdienaars en de kinderen van de kinderkoortjes en de kinderclub zijn we een middag op stap geweest. We begonnen in de Petruskerk, de hoofdkerk van onze parochie. Daar hebben we onszelf aan elkaar voorgesteld. Want niet iedereen kende elkaa...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 4

Gouden Jubileum Kerkkoor Sint-Lambertus Het kerkkoor Sint-Lambertus bestaat 50 jaar. Een halve eeuw lang verrijkt het kerkkoor met veel enthousiasme en saamhorigheid de vieringen in onze kerk te Haaren. Jubileren is stilstaan, omkijken, 'dank u' zeggen en vooruit kijken, daarom willen we...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 3

Van de 50 jaar die het Kerkkoor dit jaar bestaat ben ik er met 4 jaar natuurlijk nog maar  kort bij. Ik kan dus slechts iets schrijven over een relatief korte periode van de bestaansgeschiedenis van het Kerkkoor. Na een aantal keren “proefgedraaid” te hebben in april 2013 kwam de vraag v...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 2

Eind 1967 kwam ik, na een aantal jaren gymnasium op een internaat, weer terug bij mijn ouders in Haaren. Het gemengd kerkkoor was toen net van start gegaan onder leiding van Kees Verhoeven en daar ben ik toen ook bij gaan zingen. Omdat ik ook wel een beetje orgel kon spelen mocht ik de vaste organ...

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 1

Het H. Lambertus kerkkoor viert dit jaar haar gouden jubileum als gemengd koor. Toen ik in 1975 in Haaren kwam wonen werd ik al snel gestrikt voor het kerkkoor omdat bekend werd dat ik lid van het Christofoor koor in St Michielsgestel was. Ik trof hier een min of meer gelijkwaardig koor aan terwi...

13 mei 2017: Toewijding bisdommen aan Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei 2017 wijden de Nederlandse bisschoppen gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal gebeuren tijdens een vesperviering om 15.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aanleiding is het jubileumjaar v...

Verslag: afsluiting communieproject 2016-2017

Afgelopen vrijdag hebben we met de communicanten uit Oisterwijk en Moergestel het communieproject afgesloten met een gezellige spelletjesavond in het parochiecentrum en de pastorietuin van de Petruskerk.  Zie hiernaast een fotoverslag  ...

De Communicanten uit Haaren

Je wordt groter.  Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in d...

De communicanten uit Moergestel

Je wordt groter.  Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in d...

De communicanten uit Oisterwijk

Je wordt groter.  Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in d...

Verslag: Palmpasenstokken en Palmzondag

In alle drie de kernen van onze parochie zijn kinderen actief geweest met het maken van Palmpaasstokken in de week voor Palmzondag. Op de zaterdag voor Palmzondag en op Palmzondag zelf werd de intocht van Jezus in Jeruzalem in de kerken gevierd. De kinderen mochten in processie met hun Palmpaas...

Verslag: Vormselviering 2017

Zaterdag 25 maart was er dan eindelijk de dag waarop onze jongens en meisjes het sacrament van het Heilig Vormsel mochten ontvangen. De afgelopen maanden hebben zij zich in 6 lessen voorbereid. Hebben ze met elkaar gedeeld waarom ze gevormd wilden worden en ontdekt wat de Heilige Geest met je doet, ...

Verslag: Dag van de H. Jozef

Patroonheilige en beschermer van onze parochie Zondag 19 maart om 9.30u vond in Haaren de plechtige Eucharistieviering ter ere van de heilige Jozef plaats. Deze viering stond geheel in het teken van onze patroonheilige. Tijdens de viering waren ook de Haarense gilden aanwezig. Het kerkkoor zorgde v...

Geloof en Licht bestaat 25 jaar

In 1992 stichtte Olav Wauters de eerste Nederlandse gemeenschap. Geloof en Licht is de Nederlandse tak van de internationale lekenbeweging Foi et Lumière.  In 1971 organiseerden Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu een bedevaart naar Lourdes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun o...

Bezinning en ontmoeting op zondag

Woensdag 8 februari heeft er in het parochiecentrum van de St. Petruskerk een informele ontmoetingsavond plaatsgevonden tussen de oud-Levenskerkers en het pastorale team. Pastoor Francis De Meyer heette iedereen van harte welkom en ging samen met Dré van Gulik en Leonie Schellekens voor in een kort...

Toespraak bij dodenherdenking 2017

De jaarlijkse dodenherdenking is bij uitstek het moment om diegenen te gedenken aan wie - vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu toe - het hoogste goed ofwel is afgenomen ofwel die dit hebben geschonken: hun eigen leven. Vandaag willen we die mensen eren - die mannen, vrouwen en kinderen zonder tal. We...

Bedevaart naar Fatima, Portugal

Eeuwfeest Fatima (1917 - 2017)  De stad Fatima is een van de bekendste bedevaartsoorden van het rooms katholieke geloof. De indrukwekkende basiliek en kapel worden beide drukbezocht door mensen van over de hele wereld. Fatima wordt ook wel het Lourdes van Portugal genoemd. Lees hier ...

Sint Jozef in de maand maart

Op 19 maart vieren we van oudsher in de Kerk het hoogfeest van Sint Jozef. Dit jaar valt zijn feestdag op een zondag.  De zondag is altijd  „de dag van de Heer”  en vieren we normaliter geen feesten van heiligen.  Toch mogen wij als parochiegemeenschap Sint Jozef een uit...

St. Jozef kijkt uit over....

St. Jozef, de beschermer van de H. Kerk en onze gezinnen.... Beschermheilige van onze parochie... Sinds vandaag 23 februari kijkt St. Jozef uit over het kerkplein in Haaren. Dankzij vrijwilligers heeft het Jozefbeeld en de stenen zuil zijn thuishaven gevonden in Haaren. Beiden zijn geschonken aan ...

Geloofsvorming voor kinderen

Kinderclub “St. Jozef” In november gaan we in de parochie van start met een doorlopende geloofsvorming voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk kunnen mee doen door lid te worden van de “kinderclub St. Jozef”. Ook als een kind geen Communie of Vormsel h...

Alpha cursus 2017

In januari (2017) gaat de Alpha-cursus weer van start. De cursusavonden zijn op de volgende data: Dinsdagavond 24 en 31 januari, 7, 14 en 21 februari, 7 en 14 maart, vrijdagavond 17 maart, zaterdag 18 maart, dinsdagavond 21 en 28 maart, 4 11 april. Op de avonden is de cursus van 18.30 uur – 21.3...

Geloofsvorming voor volwassenen

Cursus 1: Leerhuis "Johannes-evangelie" Wat Een plek van doorlopend geloofsleren en geloofsbezinning (naar de traditie van de permanente leerhuizen in de synagogen). Kern Het evangelie van Johannes en zijn meeslepende visie op de persoon van Jezus van begin tot het einde samen lezen, versta...

Verslag: bezoek Kerk in Nood op 9 maart 2017

Voor ongeveer 20 mensen kwamen directeur Joris van Voorst tot Voorst en Dennis Peters, communicatiemedewerker van Kerk in Nood, vertellen over enkele van hun pastorale projecten in 145 landen.  De hulp van Kerk in Nood gaat via priesters en religieuzen ter plaatse. Er zijn 2 grote bedreigingen ...

De Vastenactie is weer begonnen

Vanuit de Kerk St. Jans Onthoofding in Moergestel steunen we dit jaar het landelijke Vastenproject in San Salvador. In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen en deze wijken ...

Vastenboodschap Paus Franciscus

Vastenboodschap paus Franciscus: ‘de ander is een gave’ In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’.  Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke ...

Verslag: Power of Fire 2017

Met 15 jongens en meisjes uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk en 4 begeleiders trokken we zaterdag 11 maart naar Den Bosch. Voor de jaarlijkse Power of Fire, een feest, speciaal voor de vormelingen uit ons bisdom, kwamen honderden jongeren samen in de Sint Jan kathedraal. Na de eucharistieviering g...

Verslag: Communie voorbereiding Moergestel

Communicanten 2017 Op zondag 21 mei  zullen in Moergestel in de kerk St. Jans Onthoofding 22 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Het duurt nog even, maar de voorbereidingen naar deze speciale dag zijn al in volle gang! De gezinnen hebben al een kerkbezichtiging gehad, er zijn al een aantal gezinsvieri...

Verslag: Communie voorbereiding Haaren

Woensdag avond kregen de communiecanten een rondleiding door de H. Lambertuskerk. Pastoraal assistente Dorris Rijnen en pastoor Francis namen ieder een groep kinderen mee op avontuur door de kerk. Ze kregen uitleg en verhalen te horen over de  sacristie, het  doopvont , de kapel en welke...

Verslag: Gezinsviering 29 januari Moergestel

Vormelingen en communicanten 2017 Tijdens deze gezinsviering hebben de 22 communicanten en 11 vormelingen van dit jaar zich voorgesteld aan de kerkgemeenschap. Ook was er een speciaal terugkom-moment voor de 18 dopelingen van het afgelopen jaar en hun ouders. Aan het eind van de viering ontvingen zij hun doopschelp.  De kinder...

Verslag: Communie voorbereiding Oisterwijk

Dit jaar doen de communicanten van Oisterwijk hun Eerste Heilige Communie in mei. De voorbereidingen zijn al enkele maanden in volle gang…  Ongeveer een keer per maand komen de communicanten naar de Communieles in de kinderkerk van de Joanneskerk. Aan de hand van het boek “Gods grootste Ges...

Verslag: Communie voorbereiding Haaren.

Kaarsen versieren Tijdens de communie voorbereidingsles hebben de kinderen les gehad over symbolen en uitleg over de Paaskaars. Daarna hebben ze nog wat liedjes geoefend onder begeleiding van Yolanda van de Molengraft. Ook heeft ieder kind samen met een ouder een mooie kaars ver...

Bisschop Mgr. de Korte in Haaren

Afgelopen zondag ging onze bisschop, mgr. Gerard de Korte voor in de eucharistieviering in Haaren. Donderdagavond was dat pas bekend geworden. De bisschop is bezig met een ronde te doen door het bisdom om kennis te maken met de mensen van de verschillende parochies. Het kwam goed uit dat er op de ee...

Communievoorbereiding 2016-2017

Communievoorbereiding 2016-2017 In Haaren, Moergestel en Oisterwijk zijn de communievoorbereidingen al weer in volle gang. De eerste ouderavonden en gezinsvieringen zijn achter de rug en ook zijn overal de communielessen opgestart. Het is helaas niet meer mogelijk om uw kind voor dit jaar nog ...

Kinderactiviteiten: Palmpasen en gezinsvieringen Palmzondag

MOERGESTEL Palmpaastokken maken: woensdagmiddag 5 april, 14.30-16.00 uur Kinderclub de Schaapskooi organiseert een kindermiddag waar we Palmpasenstokken gaan maken. Deze middag vindt plaats in Park Stanislaus, Kloosterdreef 3 in Moergestel. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom om deel te nemen. V...

Vormselvoorbereiding 2016-2017

De parochie St. Jozef start op woensdag 14 december met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het dorp waar u woont. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie voor het eerste jaa...

Foutief banknummer acceptgiro Kerkbalans

Vanwege een drukfout in de acceptgiro bij de brief over de aktie kerkbalans 2017, verzoeken wij u dringend deze acceptgiro niet te gebruiken. Uw bijdrage kunt u overmaken naar de onderaan de brief vermelde bankrekening onder vermelding van "kerkbalans 2017"....

Actie Kerkbalans gaat weer van start

Actie Kerkbalans van 21 januari tot 5 februari 2017 Beste mensen, Begin 2016 hebben we samen de start van onze nieuwe Sint Jozef parochie gevierd. Dat was mooi en hoopgevend voor de toekomst. De verdere vormgeving van de Sint Jozef is een uitdaging voor parochianen, pastoraal team en parochiebestu...

Zanggroep Inspiration wordt profaan koor

Zoals u in de Nieuwsklok van vorige week heeft kunnen lezen, zal de zanggroep Inspiration een nieuwe weg inslaan. Jarenlang heeft zij een maandelijkse themavieringen in de kerk verzorgd. Maar nu heeft de zanggroep zelf besloten om met die kerkelijke vieringen te stoppen en verder te gaan als ee...

Kerst-icoon uit het Atelier Hüsstege in de kerk St. Jans Onthoofding

Van 18 december 2016 tot en met 10 januari 2017 staat in de kerk St. Jans Onthoofding te Moergestel de prachtige levensgrote Kerst-icoon en zeven kleinere iconen met voorstellingen uit de Kindheidsevangeliën van Geert Hüsstege tentoongesteld. Het is de moeite waard om deze te komen bezichtigen na ...

Christof van Buijtenen 25 jaar pastoor/pastor van de Petruskerk

Op zondag 8 januari 2017 (Feest van Driekoningen) is het precies 25 jaar geleden dat Christof van Buijtenen werd geïnstalleerd als pastoor van de Petrusparochie. In die 25 jaren is er in het werk van de pastoor binnen de parochie veel veranderd; niet alleen door een veranderde geloofsbeleving van ...

Terugblik: Afscheid levenskerk

Afscheid van de Levenskerk De laatste viering in de Levenskerk op zondag 1 januari was indrukwekkend. In een goed gevulde Levenskerk konden parochianen en belangstellenden nog eenmaal genieten van een mooie viering. De liturgiegroep van de Levenskerk had samen met pastoor Francis De Meyer, die voor...

De Levenskerk is helemaal leeg

De LEVENSKERK is helemaal leeg op 13 januari Dat was een hele opgave en in zekere zin was het ook een karwei met een dubbel gevoel: enerzijds goed om allerlei spullen een nieuwe bestemming te geven, maar anderzijds een tragedie omdat een gebouw geen kerk meer is. Na de slotviering van 1 januar...

1 jan 2017: Slotviering van onze Levenskerk

Zondag 1 januari 2016, 11.00 uur Op Nieuwjaarsdag om 11 uur bent u welkom bij de allerlaatste viering in onze Levenskerk. Een periode van ruim 50 jaar Levenskerk wordt afgesloten. Veel lief en leed is in die periode gepasseerd, veel vreugdevolle momenten hebben we samen gedeeld en veel mooie contac...
Sint Jozef Parochie