Sint Jozef Parochie

Misintenties opgeven

Het opgeven van misintenties is per kerk anders geregeld. 
De kosten voor een misintentie bedragen per 1 januari 2019  €12,00  euro
Onderstaand is aangegeven op welke wijze dat mogelijk is.

H. Lambertuskerk

Misintenties kunnen worden ingediend of doorgegeven per e-mail of aan de heer Harry Sterke, Driehoeven 15M Haaren, telefoonnummer (0411) 21 20 44 (contant betalen of geld overmaken op rek.nr. NL68 RABO 0118 100 696 o.v.v. naam intentie en datum aflezen). 

Kerk St. Jans Onthoofding

Misintenties kunnen op het parochiecentrum worden opgegeven op dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur (contant betalen) en ook telefonisch of per e-mail (geld overmaken op rek.nr. NL 59 RABO 0134 519 175 o.v.v. naam intentie en datum aflezen). contactpersoon: Jacqueline Vis

St. Petruskerk en H. Joanneskerk

Misintenties zijn op te geven via het secretariaat aan de Kerkstraat 95a op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur (contant betalen); of telefonisch of via e-mail (geld overmaken op rek.nr. NL69 RABO 0138 903 395 o.v.v. naam intentie en datum aflezen).

 

Sint Jozef Parochie