Sint Jozef Parochie

Mariakapellen

De kerken van de St. Jozef parochie hebben, op de Levenskerk na, een Mariakapel die dagelijks overdag geopend is om een kaarsje op te steken voor een bijzondere intentie, of om even in alle rust tot de hemelse Moeder te komen, om haar onze vreugden, verdriet en wensen kenbaar te maken.
Velen, zeer velen zijn in de loop der jaren door Maria getroost en daarom wordt zij ook genoemd: ‘Troosteres der bedroefden’.
Alle verlangens brengt zij bij haar Zoon Jezus, die onze Verlosser is.

De toegang tot de Mariakapellen is op de volgende plaatsen van de betreffende kerken:

H. Lambertuskerk

Door de hoofdingang van de kerk.

Kerk St. Jans Onthoofding

Door de deur aan de linkerzijde van de kerk.
Op dinsdag- en donderdagochtend wordt om 9.00 uur in deze Mariakapel de H. Mis gevierd.

St. Petruskerk

Door de linkerdeur naast de hoofdingang van de kerk.

H. Joanneskerk

Door de deur rechts van de hoofdingangen van de kerk.

Sint Jozef Parochie