Sint Jozef Parochie

Een uitvaart regelen

Avondwake

In vroeger tijden was het gebruikelijk om rond de baar van een overledene ’s avonds een rozenhoedje te bidden. Dit is in onbruik geraakt, maar daarvoor in de plaats is in veel kerken een "avondwake" gekomen. Zo ook in de kerk van Moergestel.

Een avondwake is een kerkelijke viering. Daarin neemt het bidden en gedenken rond de overledene een centrale plaats in. Er wordt geluisterd naar woorden uit de Bijbel en naar woorden die over de overledene gesproken worden.
Een avondwake is een voorbereiding op de uitvaart de volgende dag. Door de keuze van de gebeden en de woorden zal een avondwake troostend en bemoedigend zijn voor de nabestaanden.
Een avondwake wordt normaliter door leden van de avondwakegroep verzorgd.

Degene die de uitvaart bespreekt zal ook zorgen voor contact met hen die voorgaan in de avondwake.

Uitvaart

Het is op aarde een komen en gaan van mensen. Veel vreugde geeft het als er nieuw leven komt, maar afscheid nemen van geliefden op aarde geeft veel verdriet.
Het is dan van groot belang, dat er aan het afscheid veel zorg besteedt wordt, zodat het nabestaanden ook troost biedt. Een afscheid in de kerk geeft juist troost, door passende gebeden en gezangen. Bovendien is het woord van God, dat gelezen wordt uit de heilige Schrift, troostend en helend. Dat wil niet zeggen dat alle verdriet na een kerkelijke uitvaart voorbij is, maar het helpt, zoals ook alle oprechte aandacht van familie en vrienden onontbeerlijk is. Juist door alle teksten en gebeden heen wordt het duidelijk dat God meeleeft en nabestaanden er niet alleen voor staan.
Voor een uitvaart en begraving op een van de begraafplaatsen kunt u contact opnemen me het centraal secretariaat, waarna er zo spoedig mogelijk door een lid van het Pastores Team contact opgenomen wordt, om met elkaar te zorgen voor een waardig afscheid van een dierbare mens.

Verschillende vieringen

Er zijn drie verschillende vieringen mogelijk. De liturgie van elk van deze vieringen is hier te downloaden. De vieringen zijn:

Eucharistieviering
Als een priester voorgaat in de viering.

Woord en Communieviering
Als een diaken voorgaat in de viering.

Woord en Gebedviering
Als een diaken voorgaat in de viering en men liever geen Communie ontvangt.

Liederen

Hieronder vindt u voorbeeldliederen voor een uitvaart:

Liederen H. Lambertuskerk

Liederen H. Joanneskerk

Liederen Kerk St. Jans Onthoofding

Liederen Kerk St. Jans Onthoofding Gregoriaans

 

Sint Jozef Parochie