Sint Jozef Parochie

Kerkbalans

De kerk geeft om jou …

Drie jaar na de vorming van de Sint Jozef parochie zijn de resultaten van in gang gezette veranderingen goed zichtbaar. Veel activiteiten zoals gezinspastoraat,  kindercatechese, voorbereiding voor het vormsel en de vorming van tieners en van jongeren zijn samengebracht in het Sint Jozef centrum. Nieuwe iniatieven voor kinderen en jongeren worden goed ontvangen. We zien toenemende belangstelling voor geloofsverdieping van volwassenen. Hierdoor worden we steeds meer een levende kerk met oog voor elkaar.

Natuurlijk moeten we een gezonde balans vinden tussen wat we in en rond de centrale kerk doen en wat we rond de plaatselijke kerktorens houden. Denk aan de zondagse Eucharistie in de lokale kerken, maar ook de Communievoorbereiding, bepaalde gezinsvieringen, huiskringen, dopen, de koren, uitvaarten, de zorg voor de begraafplaatsen, pastorale zorg en geestelijke begeleiding, en de ontmoeting in en rondom de lokale parochiehuizen.

Voor de ondersteuning van het pastorale werk en alle activiteiten binnen de parochie beschikken we  over grotendeels monumentale gebouwen en mooie begraafplaatsen. De instandhouding is een grote zorg voor ons allen. Het bestuur richt zich op een houdbare balans tussen pastorale activiteiten en de daarvoor benodigde gebouwen.

Onze parochie is financieel zelfstandig: alle uitgaven moeten volledig uit eigen middelen betaald worden. De afgelopen jaren is er veel gedaan om inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen. Voor het goed functioneren van onze parochie is niet alleen de inzet van vrijwilligers onmisbaar, maar is ook de financiële hulp van alle parochianen noodzakelijk. 

Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van deze bijdrage, afhankelijk van uw betrokkenheid en draagkracht. Elk bedrag is meer dan welkom, maar het volgende willen we u niet onthouden: per betalende parochiaan zou op dit moment tenminste 90 euro per jaar nodig zijn om onze financiële balans in evenwicht te houden. Wij nodigen u daarom van harte uit om ook in 2019 uw steentje bij te dragen. 

… geef voor je kerk!

Het pastoraal team en parochiebestuur Sint Jozef.

U kunt uw bijdrage doen op rekeningnummer:
NL 56 RABO 0118 120 700 ten name van Sint Jozefparochie o.v.v. actie Kerkbalans 2019

Sint Jozef Parochie