Sint Jozef Parochie

Mijn kind laten dopen

Nieuw leven!

De geboorte van een nieuwe mens is een groot wonder. Het is een voorrecht als man en vrouw nieuw leven mogen voortbrengen, ontsproten aan hun wederzijdse liefde.
Ouders nemen zich altijd voor om goed voor hun kindje te zorgen voor wat betreft voeding, kleding, rust en al wat er nodig is om een kindje goed te laten opgroeien. Maar niet alleen deze zaken zijn van belang, maar ook het geestelijke, immers een mens kan niet zonder. Daarom is het een groot goed als ouders hun kindje door het H. Doopsel in Gods Hand terugleggen en Hem vragen hun kindje in zijn leven te leiden.
Het aanmelden van een doop kan via deze website. Daarnaast geeft u met een keuzeformulier aan welke teksten en lezingen u wilt gebruiken; ook is het mogelijk een doop telefonisch bij de gewenste doopkerk aan te melden.
Voor het H. Doopsel zal er een persoonlijk gesprek plaats vinden met de doopheer.
Bij een doop zijn peetouders nodig, die getuige zijn bij de doop en ook tot taak hebben om toe te zien dat hun petekind ook werkelijk volgens het Katholiek geloof wordt opgevoed.

De laatste jaren zien we in onze parochie steeds vaker dat kinderen op latere leeftijd worden aangemeld voor het ontvangen van het heilig Doopsel. Dat is dan wanneer het kind rond het zesde of zevende levensjaar de leeftijd bereikt om de Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen. In deze flyer leest u meer over het dopen van kinderen, en over de doopvoorbereiding in onze parochie.

De liturgie is hier te downloaden, als ouders een eigen doopboekje willen maken. 

Doopboekje 

Het komt voor, dat mensen zich op oudere leeftijd willen aansluiten aan de Katholieke Kerk: zij zijn van harte welkom! Voor hen is er in eerste instantie een gesprek nodig met een lid van het Pastorale team waarna een voorbereiding op het H. Doopsel in gang kan worden gezet.

Sint Jozef Parochie