Sint Jozef Parochie

Alpha-cursus

Christelijk geloof, iets voor jou?

De Alpha-cursus is iets voor jou als je...

  • meer wilt weten over het christelijk geloof
  • wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
  • nieuwe mensen wilt ontmoeten
  • je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

De onderwerpen

Op de cursus worden vijftien verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • Hoe relevant is het christelijk geloof?
  • Hoe leidt God ons?

Het programma

De Alpha-cursus begint in de regel eind januari en duurt tien weken. Wekelijks is er een bijeenkomst. De cursus start met een gezamenlijke maaltijd, daarna is er een inleiding, waar een groepsgesprek op volgt.

Waar doe je de Alpha-cursus?

De Alpha-cursus wordt verzorgd door een Alpha-team: dat team is interkerkelijk.

Al 20 jaar in Nederland, al 10 jaar in Oisterwijk

De Alpha-cursus is in de jaren '70 ontstaan in de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Er zijn meer dan 55.000 Alpha-cursussen wereldwijd in 169 landen! Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha-cursus. In Nederland is de Alpha-cursus twintig jaar geleden geïntroduceerd. 210.000 Nederlanders deden de cursus.

Kosten

De Alpha-cursus is gratis, maar er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de maaltijd.

Opgeven
Voor meer informatie neem contact op met:

Pastor Ad Verest (06) 20 68 05 41 ad.verest@jozef-parochie.nl
Henk van der Linden (06) 55 14 11 88 lind0937@planet.nl

Meer informatie

Op onderstaande websites vind je meer informatie over Alpha-cursussen:

Sint Jozef Parochie