Sint Jozef Parochie

Nieuws

26/27 okt: 75 Jaar Vrijheid

In de dorpen Haaren, Moergestel en Oisterwijk viert men in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 oktober dat we al 75 jaar in  vrijheid mogen leven. Haaren: zaterdag 26 oktober viert men de vrijheid met het toneelstuk “De weg naar vrijheid” Het toneelstuk gaat over Haarense gezinnen in...

Vrij 1 nov: Allerheiligen

Vrijdag 1 november in de H. Joanneskerk, Oisterwijk 19.00 uur: Eucharistieviering Allerheiligen m.m.v. Kerkkoor uit Haaren Celebrant: pastoor F. De Meyer November, het leven trekt weg uit de bomen en de planten. We gaan stilaan de winter in… de dagen worden korter.  Alles lijkt af te s...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Parochie verkoopt landbouwgrond Moergestel

De parochie St. Jozef verkoopt een mooi verkaveld perceel landbouwgrond ter grootte van 1 hectare in Moergestel nabij de Reedijk Het perceel is gelegen aan de onverharde 'Blankemansweg' te Moergestel. Klik hier voor meer informatie over het perceel en contactgegevens...

Vormselvoorbereiding 2019/2020

De parochie St. Jozef start in november a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie ...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2019/2020

Kinderclub St. Jozef is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, Tijdens de avonden, die plaatsvinden op de dinsdagavond, komen we in het St. Jozef centrum bij elkaar voor catechese maar vooral ook om een gezellige avond te hebben door samen op een eigentijdse en creatie...

Gerardus kalender

De Gerardus kalender voor 2020 is weer verkrijgbaar. De dagkalender is samengesteld door enkele redemptoristen en hun medewerkers. Kopers krijgen iedere dag door het afscheuren van een blaadje een wijze levensles, een anekdote, een grap of wijsheid uit de volksmond. Ook staan er recepten en a...

Okt: Buitengewone missiemaand

‘gedoopt en gezonden’ Het woord missie roept verschillende beelden op. Missie is veelkleurig en veelvormig. Missie is overal, ver weg maar ook dichtbij. Het is werken aan Gods rijk en inzet voor de ander. IEDEREEN HEEFT EEN MISSIE EN GEEFT DAAR VORM AAN: door actie, door present te zijn, door h...

Verslag: Lourdesreis parochie St. Jozef

Pelgrims van de St. Jozef parochie Lourdes, waar hemel en aarde elkaar raken… Maandag 16 september in alle vroegte 04.30 uur zijn we vertrokken naar Lourdes. Vanuit de parochie S. Jozef sloten we met 21 pelgrims aan bij de Limburgse bedevaarten, georganiseerd door het Huis voor de pelgrim. Na een voorspoedige vlucht vanaf Ma...

3 nov: Teens Together, Jong Bisdom Den Bosch

Teens Together staat voor de deur. Op zondag 3 november zijn we te gast in de Franciscusparochie in Asten. We maken er dan een geweldige dag voor tieners van. Een enthousiaste werkgroep is de afgelopen weken druk bezig geweest een mooi programma samen te stellen: Thema van de dag: Op avontuur in de...

Club412 gaat weer van start

Op zaterdagavond 14 september beginnen we weer!!! Club 412 is een jeugdclub voor tieners van 12 tot en met 16 jaar vanuit alle kerken in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Elke twee weken komt de club samen en gaan we samen praten en discussiëren over muziek, vriendschap, geloof en nog ve...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Mededeling

In het pastorale team heeft Dorris Rijnen, als pastoraal assistente, aangegeven met haar werkzaamheden te stoppen. Wij betreuren haar vertrek en danken haar voor haar enorme betrokkenheid en inzet voor de parochie. De werkgroepen die gecoördineerd werden door Dorris, zullen binnenkort benaderd word...

Update: Discipleship training school, Carolijn de Bresser

Het is al een tijd geleden dat ik in de 4 kerken van onze parochie heb gesproken over de Discipleship Training School (DTS) die ik in Perth, West-Australië ging doen. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw gulle gift! Ondertussen zijn de eerste 7 weken van de school voorbij. Elke week gaat o...

Terugblik: Toermee

Het was goed toeven in de pastorietuin in Enschot. Zondag 25 augustus was net niet te warm en lokte veel mensen naar buiten voor de TOER MEE. Niet minder dan 325 personen namen deel aan deze sponsorfietstocht, die leidde door de mooie omgeving van Udenhout en Loon op Zand. De sfeer was gezellig, ook op de posten, waar vrijwilligers druk in de weer ...

Koffie op zondag in het Jozefcentrum

Vanaf december vorig jaar wordt er in het Jozefcentrum na de mis van 11.00 uur op zondag de mogelijkheid gegeven om nog even bijeen te komen onder het genot van een kopje koffie/thee en natuurlijk voor de kinderen een glaasje limonade. Dit alles wordt verzorgd door een groep van 15 vrijwilliger...

Nieuwe zerk priestergraf Moergestel

Op de begraafplaats in Moergestel is een nieuwe zerk geplaatst op het graf van de overleden priesters. Door ouderdom en verwering was de zerk van het priestergraf aan restauratie of vervang toe. Het parochiebestuur besloot, op advies van de natuursteenhouwer, om een nieuwe zerk te plaatsen op ...

Vrijwiligers AZC Oisterwijk helpen bij de Petruskerk

Foto: Sadruddin Hesam Safi Vier vrijwilligers van AZC Oisterwijk gaan wekelijks naar de St. Petruskerk in het centrum van Oisterwijk om te helpen met diverse klusjes. Alle vier zijn ze afkomstig uit Nigeria. Door: Sadruddin Hesam Safi  Bron: Nieuwsklok Deze jonge jongens helpen in de kerk, meestal met schoonmaken en in...

Kerken kijken

Sagrada Familia Doet u dat ook op vakantie? Éven die kerk, waar u langs komt, binnen gaan en bekijken? Hoe ziet het eruit? Hoe is de sfeer? Een gewijde ruimte met stilte en spiritualiteit. De kerken zijn toch de gebouwen, waar de mensen de meeste aandacht en geld aan hebben besteed. Beroemd is bijvoorbeeld de Sag...

Vakantiegroet pastoraal team

De vakantietijd is bijna aangebroken. Veel mensen houden dan ook hun jaarlijkse vakantie. Niet alleen de kinderen zijn vrij van school, maar ook onze werkende mensen en onze gepensioneerden. De vakantie is voor bijna iedereen een tijd die anders is dan anders. Vrij van allerlei verplichtingen, doen ...

Terugblik: Een vol Jozefcentrum met soep

Ruim 2 weken geleden was op zondag 23 juni de laatste gezinsviering (voor de grote vakantie), maar voordat die begon, gonsde het Jozefcentrum al van de kinderstemmen. De vormelingen zaten in de kamer tegenover het secretariaat bij elkaar met limo en vlaai. De communicanten deden een circuit van alle...

Fotoverslag uitstapje misdienaars, kinderclub en kinderkoor

Op woensdag 19 juni zijn we met alle kinderen van het kinderkoor, de kinderclub en de misdienaars naar de Reuselhoeve in Moergestel geweest. We zijn daar gaan klimmen en sloten de middag af met frietjes en een snack....

Wijziging in vieringen en activiteiten per 1 juni 2019

Vanwege het ziekteverlof van pastor Ad Verest zijn er een aantal wijzigingen in de vieringen en activiteiten van onze parochie: Alle weekendvieringen blijven behouden. Op een enkele zaterdag of zondag wordt de Eucharistieviering vervangen door een Woord- en Communieviering.   De doordeweek...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Dopen van kinderen op latere leeftijd

De laatste jaren zien we in onze parochie steeds vaker dat kinderen op latere leeftijd worden aangemeld voor het ontvangen van het heilig Doopsel. Dat is dan wanneer het kind rond het zesde of zevende levensjaar de leeftijd bereikt om de Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.  Doopvoorber...

Wijding in Uganda

Foto: Ramon Mangold Op zaterdag 5 januari mocht ik de wijding voor het priesterschap ontvangen. Vele jaren heb ik mij voorbereid naar dit hoogtepunt in mijn leven. De wijding vond plaats in Uganda in het bisdom Gulu, waar ik op dit moment werkzaam ben zowel in de parochie als ook in het vluchtelingenkamp. Het is een ze...

Gastteam St. Jozef

Vanaf vorige week zijn we gestart met een nieuw gastteam met vrijwilligers vanuit de 4 verschillende kerken van onze parochie. Zij zullen om toerbeurt wekelijks gaan zorgen voor de koffie na de zondagse Mis in Oisterwijk in de Petruskerk. Daarnaast zal deze werkgroep praktische ondersteuning bieden ...

Communievoorbereiding 2018/2019

In september gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze o...

Gezinspastoraat als nieuwe speerpunt in de Jozefparochie

Na de zomervakantie zullen er parochie breed een aantal verandering plaats vinden op het gebied van het gezinspastoraat. Door krachten te bundelen en activiteiten samen te voegen willen we ervoor zorgen dat ons parochieleven vitaal blijft, voor nu en voor in de toekomst. Een gezinsteam met mensen u...

Opgeven misintenties Oisterwijk

Misintenties kunnen dagelijks opgegeven worden bij het algemeen secretariaat aan de Kerkstraat 95A tussen 9.00 en 13.00 uur. Ook kunt u dit telefonisch doen, via de mail of via de website.  ...

Vieringen Oisterwijk en vervoer naar St. Petruskerk na 1 juli

Wijizgingen zijn ook opgenomen in het schema: reguliere vieringen wat u kunt vinden op de startpagina bij vieringen Eucharistievieringen: H. Joanneskerk zaterdag 17.00 uur Eucharistie In de Joanneskerk blijft de mogelijkheid voor uitvaarten, huwelijken, jubilea en doopvieringen.  Maria...

De Joanneskerk blijft open, hoe nu verder?

Het bisdom Den Bosch heeft 28 juli jl. namens het Vaticaan vernomen dat het besluit van bisschop Gerard de Korte om de Joanneskerk aan de eredienst te onttrekken, is afgewezen.  In een reactie op de landelijke media zegt een woordvoerder van het bisdom dat de Congregatie de redenen voor sluiti...

Uitstel van sluiting van de Joanneskerk

Het is een turbulente week geweest bij een ieder die betrokken is bij de Joanneskerk, maar ook voor de hele parochiegemeenschap van St. Jozef. Op maandag 25 juni bereikte ons via de media het bericht dat de aangekondigde sluiting van de Joanneskerk was opgeschort vanwege een bezwaarschrift van enkel...

Er komen veel veranderingen aan..

Er komen veel veranderingen aan… De komende maanden zullen er in kerkelijk Oisterwijk grote veranderingen plaatsvinden. Zoals alom bekend zal de Joanneskerk aan de Lind per 1 juli haar deuren sluiten. En dit slechts anderhalf jaar na de sluiting van nog een andere kerk in Oisterwijk: de Levensker...

Decretum Bisschop Mgr de Korte inzake sluiting H. Joanneskerk Oisterwijk

Decretum inzake sluiting H. Joanneskerk Het kerkbestuur heeft uit handen van bisschop Mgr. G. de Korte een schrijven ontvangen gericht aan de gelovigen van de R.K. Parochie Sint Jozef, gevestigd te Oisterwijk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, aangaande het onttrekken van de H. Joanneskerk aan d...

Abraham en Elisabeth navolgen

Op dinsdag 27 februari waren we als parochianen van de Joannes- en de Petruskerk uitgenodigd voor een inspirerende avond in verband met de parochiefusie. De bijeenkomst vond plaats in de kelder van de Joanneskerk. Voor mij was het jammer om te zien dat we maar met z'n twaalven waren. Pastor Ad Veres...

Uitnodiging verdiepingsavond rond Abraham en Elisabeth

Abraham traject Voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap Als parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap binnen onze Jozefparochie staan we voor grote veranderingen. De op handen zijnde sluiting van de Joanneskerk en -pastorie vormt een ongekend grote uitdaging. Ten eerste natuurlijk voor de...

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

            Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie.  Dit pijnlijke en ingrijpende besluit hee...

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend die...
Sint Jozef Parochie