Sint Jozef Parochie

Nieuws

Vieringen Kerst en Oud- nieuwjaar en openstelling kerken tijdens de Kerstdagen

Klik hier voor het actuele schema vieringen Kerst en Oud- Nieuwjaar Openstelling Kerken Lambertuskerk: Eerste Kerstdag: 14.00-16.00 uur Kerk St. Jans Onthoofding: Eerste Kerstdag: 14.00-16.00 uur Joanneskerk: Eerste Kerstdag: 13.30-16.30 uur Petruskerk: Eerste Kerstdag: 12.00-16.00 uur T...

19 dec: Kerststallen timmeren

Op woensdagmiddag 19 december zijn alle kinderen tussen 4 en 12 jaar uitgenodigd om kerststallen te komen timmeren in het St. Jozefcentrum. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur. Alle materialen zijn aanwezig. ...

Actie Advent en Kerst 2018

Houd Anjara warm en gezond! “Wat je aan de minsten der Mijnen…” Elke dag eten, verwarming, onderwijs, schoolvervoer De Adventsactie van vorig jaar was voor de huizen van de ‘Blauwe Zusters’ voor gehandicapte kinderen in Bethlehem. Deze komende Advent en Kerstdagen gaan we onze steun gev...

Moergestel kerstdorp

         ...

6 jan: Driekoningen zingen

Op zondag 6 januari vieren we in de kerk het feest van Driekoningen oftewel Openbaring de Heren. Volgens het Bijbelverhaal zagen drie wijzen uit het oosten, ofwel de Driekoningen, een ster. Er was een koning geboren, Jezus. Ze volgden de ster en vonden Jezus met Maria en Jozef in een stal. Er zijn...

Lourdesreis bisdom Den Bosch 2019

Gaat u mee op bedevaart naar Lourdes? Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadett...

In memoriam: Herman Jozef van den Broek

Emeritus pastoor van de voormalige parochie St. Jans Onthoofding Moergestel Herman van den Broek kwam uit het Land van Maas en Waal. Hij werd in 1933 geboren in Boven-Leeuwen als nakomertje in een gezin waar het geloof vanzelfsprekend deel uitmaakte van opvoeding en het dagelijks leven.  Na he...

Gastteam St. Jozef

Vanaf vorige week zijn we gestart met een nieuw gastteam met vrijwilligers vanuit de 4 verschillende kerken van onze parochie. Zij zullen om toerbeurt wekelijks gaan zorgen voor de koffie na de zondagse Mis in Oisterwijk in de Petruskerk. Daarnaast zal deze werkgroep praktische ondersteuning bieden ...

Vormselvoorbereiding 2018/2019

De parochie St. Jozef start in november a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paro...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

11 dec: Adventsbezinning

Project voor kindertehuizen in Anjara, Jordanië In Anjara (Jordanië) runnen de ‘Blauwe Zusters’ opvanghuizen voor kinderen en teenagers. Ze hebben nood aan alles: voedsel, kleding, schoolvervoer, schoolboeken, brandstof etc.  Steun de zusters en hun pupillen!   Collectebus...

Hubertusbroodjes

Op 3 november vierden we Sint Hubertusdag. De heilige Hubertus was de patroonheilige voor de jacht. Op deze dag worden volgens de katholieke traditie de Hubertusbroodjes of Hubkes gegeten. Hubertusbroodjes zijn gewijde broodjes die zouden beschermen tegen hondsdolheid. Vroeger nam iedere kerkganger...

Foto impressie Schoenendoosviering

Zondag 28 oktober was er in de St. Petruskerk een gezinsviering omtrent de schoenendoosactie. Van deze viering hebben we een mooie foto impressie gemaakt. Om de foto's goed te kunnen bekijken, klikt u op de foto, deze word dan automatisch vergroot. Gebruik de pijltjestoetsen om naar de volgende fot...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Dopen van kinderen op latere leeftijd

De laatste jaren zien we in onze parochie steeds vaker dat kinderen op latere leeftijd worden aangemeld voor het ontvangen van het heilig Doopsel. Dat is dan wanneer het kind rond het zesde of zevende levensjaar de leeftijd bereikt om de Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.  Doopvoorber...

Bezinnen met iconen

Aan de hand van het leven met Maria   ...

Communievoorbereiding 2018/2019

In september gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze o...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2018 - 2019

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe kinderclub in onze parochie voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, Tijdens de avonden, die 1x per maand plaatsvinden op de dinsdagavond, komen we in het St. Jozef centrum bij elkaar voor catechese maar vooral ook om...

Terugblik: Afscheidsdienst en receptie pastor Christof van Buijtenen

Op zondag 23 september vierden we in een goed gevulde St. Petruskerk om 11.00 uur een plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van het emeritaat van priester Christof van Buijtenen. Aan het eind van de viering hield pastoor Francis De Meyer een dankwoord over al het goede wat pastor Christof voo...

Boodschap Mgr. De Korte: Trouw blijven in moeilijke tijden

Broeders en zusters, De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op si...

Geloofscursus St. Jozef parochie Oisterwijk

Bezinning en verdieping: Groeien in gemeenschap Ruim twee jaar zijn we in Haaren, Moergestel en Oisterwijk met elkaar op weg in de nieuwe parochie St. Jozef. In diverse werkgroepen en projecten wordt er samen gewerkt om de boodschap van het evangelie op verschillende manieren gestalte te ...

Gezinspastoraat als nieuwe speerpunt in de Jozefparochie

Na de zomervakantie zullen er parochie breed een aantal verandering plaats vinden op het gebied van het gezinspastoraat. Door krachten te bundelen en activiteiten samen te voegen willen we ervoor zorgen dat ons parochieleven vitaal blijft, voor nu en voor in de toekomst. Een gezinsteam met mensen u...

Een nieuw seizoen Club412!!

Op zaterdagavond 1 september beginnen we weer!! Al voor het vierde jaar! Club 412 is een jeugdclub voor tieners van 12 tot en met 16 jaar vanuit alle kerken in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Elke twee weken komt de club samen en gaan we samen praten en discussiëren over muziek, vriendschap...

Gregoriaanse gezangen: een eeuwenoude traditie!!

In de St. Petruskerk worden al eeuwen de kerkdiensten met gregoriaanse gezangen opgeluisterd, ook vanouds gezongen door een mannenkoor. Tegenwoordig maakt dat groepje van meer dan 10 mannen ook deel uit van het nog altijd redelijk grote gemengde Caeciliakoor dat onder leiding staat van een beroepsmu...

Opgeven misintenties Oisterwijk

Misintenties kunnen dagelijks opgegeven worden bij het algemeen secretariaat aan de Kerkstraat 95A tussen 9.00 en 13.00 uur. Ook kunt u dit telefonisch doen, via de mail of via de website.  ...

Vieringen Oisterwijk en vervoer naar St. Petruskerk na 1 juli

Wijizgingen zijn ook opgenomen in het schema: reguliere vieringen wat u kunt vinden op de startpagina bij vieringen Eucharistievieringen: H. Joanneskerk zaterdag 17.00 uur Eucharistie In de Joanneskerk blijft de mogelijkheid voor uitvaarten, huwelijken, jubilea en doopvieringen.  Maria...

De Joanneskerk blijft open, hoe nu verder?

Het bisdom Den Bosch heeft 28 juli jl. namens het Vaticaan vernomen dat het besluit van bisschop Gerard de Korte om de Joanneskerk aan de eredienst te onttrekken, is afgewezen.  In een reactie op de landelijke media zegt een woordvoerder van het bisdom dat de Congregatie de redenen voor sluiti...

Uitstel van sluiting van de Joanneskerk

Het is een turbulente week geweest bij een ieder die betrokken is bij de Joanneskerk, maar ook voor de hele parochiegemeenschap van St. Jozef. Op maandag 25 juni bereikte ons via de media het bericht dat de aangekondigde sluiting van de Joanneskerk was opgeschort vanwege een bezwaarschrift van enkel...

Er komen veel veranderingen aan..

Er komen veel veranderingen aan… De komende maanden zullen er in kerkelijk Oisterwijk grote veranderingen plaatsvinden. Zoals alom bekend zal de Joanneskerk aan de Lind per 1 juli haar deuren sluiten. En dit slechts anderhalf jaar na de sluiting van nog een andere kerk in Oisterwijk: de Levensker...

Decretum Bisschop Mgr de Korte inzake sluiting H. Joanneskerk Oisterwijk

Decretum inzake sluiting H. Joanneskerk Het kerkbestuur heeft uit handen van bisschop Mgr. G. de Korte een schrijven ontvangen gericht aan de gelovigen van de R.K. Parochie Sint Jozef, gevestigd te Oisterwijk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, aangaande het onttrekken van de H. Joanneskerk aan d...

Abraham en Elisabeth navolgen

Op dinsdag 27 februari waren we als parochianen van de Joannes- en de Petruskerk uitgenodigd voor een inspirerende avond in verband met de parochiefusie. De bijeenkomst vond plaats in de kelder van de Joanneskerk. Voor mij was het jammer om te zien dat we maar met z'n twaalven waren. Pastor Ad Veres...

Uitnodiging verdiepingsavond rond Abraham en Elisabeth

Abraham traject Voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap Als parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap binnen onze Jozefparochie staan we voor grote veranderingen. De op handen zijnde sluiting van de Joanneskerk en -pastorie vormt een ongekend grote uitdaging. Ten eerste natuurlijk voor de...

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

            Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie.  Dit pijnlijke en ingrijpende besluit hee...

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend die...
Sint Jozef Parochie