Sint Jozef Parochie

Nieuws

28 okt: Schoenendoosactie gezinsviering

Gezinsviering 28 oktober Petruskerk Jaarlijks doen we vanuit de parochie mee met de landelijke schoenendoosactie “Actie4kids” . Ieder jaar worden middels deze landelijke actie zo’n 50.000 kinderen blij gemaakt met een gevulde schoenendoos. De bedoeling is om een lege schoenendoos te versieren...

Vormselvoorbereiding 2018/2019

De parochie St. Jozef start in november a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paro...

Bezinnen met iconen

Aan de hand van het leven met Maria   ...

10 nov: impulsdag parochievernieuwing voor vrijwilligers

Op zaterdag 10 november 2018 wordt in Utrecht opnieuw een Impulsdag voor Parochievernieuwing georganiseerd. Het thema van deze dag is ‘Gebed als fundament voor parochievernieuwing’.   In de ochtend volgen we een lezing van Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam...

23 nov: Praise avond

m.m.v. Upsite Down praise-band Waar: St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95a, Oisterwijk Tijd:  van 20.00 tot 22.00 uur , zaal open vanaf 19.30  Toegang is gratis Kijk ook eens op onze website: www.usd-praise.nl of op onze facebookpagina      ...

Communievoorbereiding 2018/2019

In september gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze o...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2018 - 2019

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe kinderclub in onze parochie voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, Tijdens de avonden, die 1x per maand plaatsvinden op de dinsdagavond, komen we in het St. Jozef centrum bij elkaar voor catechese maar vooral ook om...

Dopen van kinderen op latere leeftijd

De laatste jaren zien we in onze parochie steeds vaker dat kinderen op latere leeftijd worden aangemeld voor het ontvangen van het heilig Doopsel. Dat is dan wanneer het kind rond het zesde of zevende levensjaar de leeftijd bereikt om de Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.  Doopvoorber...

Terugblik: Afscheidsdienst en receptie pastor Christof van Buijtenen

Op zondag 23 september vierden we in een goed gevulde St. Petruskerk om 11.00 uur een plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van het emeritaat van priester Christof van Buijtenen. Aan het eind van de viering hield pastoor Francis De Meyer een dankwoord over al het goede wat pastor Christof voo...

Boodschap Mgr. De Korte: Trouw blijven in moeilijke tijden

Broeders en zusters, De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op si...

Geloofscursus St. Jozef parochie Oisterwijk

Bezinning en verdieping: Groeien in gemeenschap Ruim twee jaar zijn we in Haaren, Moergestel en Oisterwijk met elkaar op weg in de nieuwe parochie St. Jozef. In diverse werkgroepen en projecten wordt er samen gewerkt om de boodschap van het evangelie op verschillende manieren gestalte te ...

Gezinspastoraat als nieuwe speerpunt in de Jozefparochie

Na de zomervakantie zullen er parochie breed een aantal verandering plaats vinden op het gebied van het gezinspastoraat. Door krachten te bundelen en activiteiten samen te voegen willen we ervoor zorgen dat ons parochieleven vitaal blijft, voor nu en voor in de toekomst. Een gezinsteam met mensen u...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Een nieuw seizoen Club412!!

Op zaterdagavond 1 september beginnen we weer!! Al voor het vierde jaar! Club 412 is een jeugdclub voor tieners van 12 tot en met 16 jaar vanuit alle kerken in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Elke twee weken komt de club samen en gaan we samen praten en discussiëren over muziek, vriendschap...

Terugblik: Dagbedevaart Kevelaer

Op maandag 3 september zijn we met zo’n 30 parochianen uit de kernen Moergestel, Haaren en Oisterwijk vertrokken op bedevaart naar Kevelaer. De bus stond om 08:15 uur al klaar voor ons bij de Petruskerk. In kevelaer aangekomen konden we nog net aansluiten bij de processie richting de Genadekapel...

Foto impressie: 60 jarig jubileum pastor H. van den Broek

Foto impressie 60 jarig jubileum van pastor Herman van den Broek Op 31 mei 1958 werd Herman van de Broek priester gewijd. In 1973 werd hij pastoor in de parochie Kerk St. Jans Onthoofding in Moergestel. Daarnaast werd hij in 1975 benoemd tot 'deken' in het Dekenaat Oisterwijk wat hij...

Lourdesreis bisdom Den Bosch 2018

Gaat u mee naar Lourdes? Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal er een bedevaart naar Lourdes (per vliegtuig) worden georganiseerd. De Lourdes¬groep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’ De groep...

Foto-impressie Oecumenische Pinksterviering 20 mei

OECUMENISCHE PINKSTERVIERING  In een prachtige omgeving in het openluchttheater in Oisterwijk is op zondag 20 mei op eerste Pinksterdag de jaarlijkse traditionele Pinksterviering gehouden. Met prachtig weer en tegen een bijzondere achtergrond, de basiliek die het decor vormde van de musical Re...

Aartsbisschop uit Uganda gaat voor in de Eucharistieviering

Aartsbisschop John Baptist Odama uit het bisdom Gulu, Uganda was afgelopen week te gast in de Sint-Jozefparochie. Hij was op zondag 13 mei hoofdcelebrant in de Eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Joanneskerk te Oisterwijk.  Het was een mooie Eucharistieviering die in het Nederlands en En...

Aartsbisschop Odama uit Uganda bezoekt onze parochie

In de week van 7 t/m 13 mei zal Aartsbisschop Odama uit Uganda een bezoek brengen aan de Nederlandse Kerkprovincie. Hij zal daarbij ook te gast zijn in onze Jozefparochie. Op zondag 13 mei zal de Aartsbisschop voorgaan tijdens de eucharistieviering om 11:00 uur in de H. Joanneskerk te Oisterwijk. Er...

Gregoriaanse gezangen: een eeuwenoude traditie!!

In de St. Petruskerk worden al eeuwen de kerkdiensten met gregoriaanse gezangen opgeluisterd, ook vanouds gezongen door een mannenkoor. Tegenwoordig maakt dat groepje van meer dan 10 mannen ook deel uit van het nog altijd redelijk grote gemengde Caeciliakoor dat onder leiding staat van een beroepsmu...

Opgeven misintenties Oisterwijk

Misintenties kunnen dagelijks opgegeven worden bij het algemeen secretariaat aan de Kerkstraat 95A tussen 9.00 en 13.00 uur. Ook kunt u dit telefonisch doen, via de mail of via de website.  ...

Vieringen Oisterwijk en vervoer naar St. Petruskerk na 1 juli

Wijizgingen zijn ook opgenomen in het schema: reguliere vieringen wat u kunt vinden op de startpagina bij vieringen Eucharistievieringen: H. Joanneskerk zaterdag 17.00 uur Eucharistie In de Joanneskerk blijft de mogelijkheid voor uitvaarten, huwelijken, jubilea en doopvieringen.  Maria...

De Joanneskerk blijft open, hoe nu verder?

Het bisdom Den Bosch heeft 28 juli jl. namens het Vaticaan vernomen dat het besluit van bisschop Gerard de Korte om de Joanneskerk aan de eredienst te onttrekken, is afgewezen.  In een reactie op de landelijke media zegt een woordvoerder van het bisdom dat de Congregatie de redenen voor sluiti...

Uitstel van sluiting van de Joanneskerk

Het is een turbulente week geweest bij een ieder die betrokken is bij de Joanneskerk, maar ook voor de hele parochiegemeenschap van St. Jozef. Op maandag 25 juni bereikte ons via de media het bericht dat de aangekondigde sluiting van de Joanneskerk was opgeschort vanwege een bezwaarschrift van enkel...

Er komen veel veranderingen aan..

Er komen veel veranderingen aan… De komende maanden zullen er in kerkelijk Oisterwijk grote veranderingen plaatsvinden. Zoals alom bekend zal de Joanneskerk aan de Lind per 1 juli haar deuren sluiten. En dit slechts anderhalf jaar na de sluiting van nog een andere kerk in Oisterwijk: de Levensker...

Afscheid Kees en Annie Schrama

Zoals vorige week in de Nieuwsklok al op de voorpagina prijkte: Kees en Annie Schrama nemen 24 juni afscheid van de Joanneskerk hier in Oisterwijk. Dat zal gebeuren in de reguliere zondagsviering van 11 uur die door een aantal betrokken parochianen geheel in het teken van dit afscheid wordt gezet. L...

Decretum Bisschop Mgr de Korte inzake sluiting H. Joanneskerk Oisterwijk

Decretum inzake sluiting H. Joanneskerk Het kerkbestuur heeft uit handen van bisschop Mgr. G. de Korte een schrijven ontvangen gericht aan de gelovigen van de R.K. Parochie Sint Jozef, gevestigd te Oisterwijk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, aangaande het onttrekken van de H. Joanneskerk aan d...

Abraham en Elisabeth navolgen

Op dinsdag 27 februari waren we als parochianen van de Joannes- en de Petruskerk uitgenodigd voor een inspirerende avond in verband met de parochiefusie. De bijeenkomst vond plaats in de kelder van de Joanneskerk. Voor mij was het jammer om te zien dat we maar met z'n twaalven waren. Pastor Ad Veres...

Uitnodiging verdiepingsavond rond Abraham en Elisabeth

Abraham traject Voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap Als parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap binnen onze Jozefparochie staan we voor grote veranderingen. De op handen zijnde sluiting van de Joanneskerk en -pastorie vormt een ongekend grote uitdaging. Ten eerste natuurlijk voor de...

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

            Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie.  Dit pijnlijke en ingrijpende besluit hee...

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend die...
Sint Jozef Parochie