Sint Jozef Parochie

Nieuws

Aanleveren Misintenties week 52 2019 en week 1 2020

Als u misintenties heeft voor week 52 (28 december tot 3 januari 2020)  graag doorgeven vóór maandag 16 december en misintenties voor week 1 (4 januari 2020 tot 10 januari 2020) doorgeven vóór 27 december. Geeft u ze later door dan worden ze wel afgelezen tijdens de eucharistievieringen maa...

Actie Advent en Kerst 2019

CASA DO GURI IN UBA, BRAZILIË In de weken naar Kerstmis toe, vragen we uw aandacht voor de actie Advent 2019. Dit jaar voor het kinderhuis Casa do Guri, uit Brazilië waar de Levenskerk in het verleden al veel voor gedaan heeft. In het weekend van 7 en 8 december vertelt Lida Post haar verha...

Scholen en Kerst

In de laatste week voor de kerstvakantie vinden er diverse activiteiten plaats in onze kerken, samen met de scholen in onze kernen. In de Petruskerk komt basisschool De Bunders naar het kerstverhaal luisteren en de kerststal bezoeken. Groep 8 van basisschool De Akker komt ook de kerststal bezoeken...

Nieuwjaarsrecepties 2020

NIEUWJAARSRECEPTIES PAROCHIE ST. JOZEF: HAAREN: Zondag 5 januari 2020 om 10.30 uur in het parochiehuis naast de kerk. OISTERWIJK: Zondag 5 januari 2020 om 12.00 uur in het Jozefcentrum naast de Petruskerk MOERGESTEL: Zondag 13 januari 2020 om 10.30 uur in het parochiecentrum achter de kerk....

De Rozenkrans bidden; Brabants dagblad

Bron: Tom Tacken, Brabants Dagblad De rozenkrans bidden, in Oisterwijk doen ze het nog elke ochtend Met het hele gezin het rozenhoedje bidden, dat is voltooid verleden tijd. Maar in de Petruskerk van Oisterwijk komt nog elke ochtend een handjevol parochianen bijeen om tussen duim en wijsvinger het...

Vijf jubilarissen, kerkkoor Haaren

De gedenkdag van de H Cecilia, de patrones van de kerkmuziek, is 22 november. Vele zangkoren vieren omstreeks die datum hun Ceciliafeest. Zo ook het H Lambertus kerkkoor. Zondag 24 november is het koor begonnen met een mooie Eucharistieviering in onze kerk, voorgegaan door onze pastoor Fra...

Fotoverslagje Kerstkransen maken

Dinsdag 26 november zijn we met een groepje kinderen kerstkransen gaan maken Het was een gezellige avond met als resultaat hele mooie kerstkransen....

Communievoorbereiding 2019/2020

Communievoorbereiding Oisterwijk en Moergestel In januari 2020  starten we met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf groep 4 uit Oisterwijk en Moergestel.  De informatieavond heeft inmiddels al plaatsgevonden.  Was u niet in de gelegenheid om te komen m...

Vormselvoorbereiding 2019/2020

De parochie St. Jozef start in november a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie ...

Oud en vreemd collectegeld parochie St. Jozef

In de collecteschalen vinden wij geregeld oud Nederlands geld en buitenlandse munten. De parochie heeft deze de laatste jaren verzameld en afgelopen dinsdag hebben we deze munten officieel overhandigd aan de Lions Club Oisterwijk. De Lions Club heeft ieder jaar een vreemd geld actie, om middels het ...

Dankbrief blauwe zusters voor Adventsactie 2018

Our lady Mother of Hope Home Mary Mother of Hope Children's Home  Latin Convent– Anjara Our Lady of the Mount Shrine Institut of Incarnate Word Anjara, 30 oktober 2019 Zeer eerwaarde pastoor De Meyer en pastor Verest, Geacht pastoraal team en geachte parochianen van de St Jozef parochie, Met deze brief willen wij on...

Bericht van pastor Ad Verest

Beste parochianen, lieve mensen, Het parochiebestuur heeft mij gevraagd iets te laten weten over hoe het met mij gaat. Gelukkig kan ik melden dat de operatie goed verlopen is, maar ook dat het herstel een stuk langer duurt dan verwacht. Nu, vier maanden na de ingreep, laten de lange termijn b...

Missiewerk Sander Kesseler

De vele koffers die mee zijn naar Oeganda Wát was het fijn dat wij hulp hebben gekregen van missionaris Sander Kesseler vanwege de afwezigheid van pastor Ad Verest. Sander is nu weer naar Oeganda. Dat de school voor beroepsopleiding (die nog niet zo lang in gebruik was) in het vluchtelingenkamp vorige week door bliksem vernield is, is wel ...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Parochie verkoopt landbouwgrond Moergestel

De parochie St. Jozef verkoopt een mooi verkaveld perceel landbouwgrond ter grootte van 1 hectare in Moergestel nabij de Reedijk Het perceel is gelegen aan de onverharde 'Blankemansweg' te Moergestel. Klik hier voor meer informatie over het perceel en contactgegevens...

Gerardus kalender

De Gerardus kalender voor 2020 is weer verkrijgbaar. De dagkalender is samengesteld door enkele redemptoristen en hun medewerkers. Kopers krijgen iedere dag door het afscheuren van een blaadje een wijze levensles, een anekdote, een grap of wijsheid uit de volksmond. Ook staan er recepten en a...

Zegening Hubertusbroodjes

Op 3 november vieren we het feest van de Heilige Hubertus. In onze streken is het een oude traditie om op deze dag Hubertusbroodjes of in het Brabants dialect Hubkes te zegenen. Vroeger werden de Hubertusbroodjes gezegend om mensen te beschermen tegen hondsdolheid. In het zegeningsgebed bidden we d...

Activiteiten Kinderclub St. Jozef 2019/2020

Kinderclub St. Jozef is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, Tijdens de avonden, die plaatsvinden op de dinsdagavond, komen we in het St. Jozef centrum bij elkaar voor catechese maar vooral ook om een gezellige avond te hebben door samen op een eigentijdse en creatie...

Verslag: Lourdesreis parochie St. Jozef

Pelgrims van de St. Jozef parochie Lourdes, waar hemel en aarde elkaar raken… Maandag 16 september in alle vroegte 04.30 uur zijn we vertrokken naar Lourdes. Vanuit de parochie S. Jozef sloten we met 21 pelgrims aan bij de Limburgse bedevaarten, georganiseerd door het Huis voor de pelgrim. Na een voorspoedige vlucht vanaf Ma...

Club412 gaat weer van start

Op zaterdagavond 14 september beginnen we weer!!! Club 412 is een jeugdclub voor tieners van 12 tot en met 16 jaar vanuit alle kerken in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Elke twee weken komt de club samen en gaan we samen praten en discussiëren over muziek, vriendschap, geloof en nog ve...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Mededeling

In het pastorale team heeft Dorris Rijnen, als pastoraal assistente, aangegeven met haar werkzaamheden te stoppen. Wij betreuren haar vertrek en danken haar voor haar enorme betrokkenheid en inzet voor de parochie. De werkgroepen die gecoördineerd werden door Dorris, zullen binnenkort benaderd word...

Update: Discipleship training school, Carolijn de Bresser

Het is al een tijd geleden dat ik in de 4 kerken van onze parochie heb gesproken over de Discipleship Training School (DTS) die ik in Perth, West-Australië ging doen. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw gulle gift! Ondertussen zijn de eerste 7 weken van de school voorbij. Elke week gaat o...

Terugblik: Toermee

Het was goed toeven in de pastorietuin in Enschot. Zondag 25 augustus was net niet te warm en lokte veel mensen naar buiten voor de TOER MEE. Niet minder dan 325 personen namen deel aan deze sponsorfietstocht, die leidde door de mooie omgeving van Udenhout en Loon op Zand. De sfeer was gezellig, ook op de posten, waar vrijwilligers druk in de weer ...

Koffie op zondag in het Jozefcentrum

Vanaf december vorig jaar wordt er in het Jozefcentrum na de mis van 11.00 uur op zondag de mogelijkheid gegeven om nog even bijeen te komen onder het genot van een kopje koffie/thee en natuurlijk voor de kinderen een glaasje limonade. Dit alles wordt verzorgd door een groep van 15 vrijwilliger...

Nieuwe zerk priestergraf Moergestel

Op de begraafplaats in Moergestel is een nieuwe zerk geplaatst op het graf van de overleden priesters. Door ouderdom en verwering was de zerk van het priestergraf aan restauratie of vervang toe. Het parochiebestuur besloot, op advies van de natuursteenhouwer, om een nieuwe zerk te plaatsen op ...

Vrijwiligers AZC Oisterwijk helpen bij de Petruskerk

Foto: Sadruddin Hesam Safi Vier vrijwilligers van AZC Oisterwijk gaan wekelijks naar de St. Petruskerk in het centrum van Oisterwijk om te helpen met diverse klusjes. Alle vier zijn ze afkomstig uit Nigeria. Door: Sadruddin Hesam Safi  Bron: Nieuwsklok Deze jonge jongens helpen in de kerk, meestal met schoonmaken en in...

Kerken kijken

Sagrada Familia Doet u dat ook op vakantie? Éven die kerk, waar u langs komt, binnen gaan en bekijken? Hoe ziet het eruit? Hoe is de sfeer? Een gewijde ruimte met stilte en spiritualiteit. De kerken zijn toch de gebouwen, waar de mensen de meeste aandacht en geld aan hebben besteed. Beroemd is bijvoorbeeld de Sag...

Vakantiegroet pastoraal team

De vakantietijd is bijna aangebroken. Veel mensen houden dan ook hun jaarlijkse vakantie. Niet alleen de kinderen zijn vrij van school, maar ook onze werkende mensen en onze gepensioneerden. De vakantie is voor bijna iedereen een tijd die anders is dan anders. Vrij van allerlei verplichtingen, doen ...

Terugblik: Een vol Jozefcentrum met soep

Ruim 2 weken geleden was op zondag 23 juni de laatste gezinsviering (voor de grote vakantie), maar voordat die begon, gonsde het Jozefcentrum al van de kinderstemmen. De vormelingen zaten in de kamer tegenover het secretariaat bij elkaar met limo en vlaai. De communicanten deden een circuit van alle...

Fotoverslag uitstapje misdienaars, kinderclub en kinderkoor

Op woensdag 19 juni zijn we met alle kinderen van het kinderkoor, de kinderclub en de misdienaars naar de Reuselhoeve in Moergestel geweest. We zijn daar gaan klimmen en sloten de middag af met frietjes en een snack....

Wijziging in vieringen en activiteiten per 1 juni 2019

Vanwege het ziekteverlof van pastor Ad Verest zijn er een aantal wijzigingen in de vieringen en activiteiten van onze parochie: Alle weekendvieringen blijven behouden. Op een enkele zaterdag of zondag wordt de Eucharistieviering vervangen door een Woord- en Communieviering.   De doordeweek...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Dopen van kinderen op latere leeftijd

De laatste jaren zien we in onze parochie steeds vaker dat kinderen op latere leeftijd worden aangemeld voor het ontvangen van het heilig Doopsel. Dat is dan wanneer het kind rond het zesde of zevende levensjaar de leeftijd bereikt om de Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.  Doopvoorber...

Wijding in Uganda

Foto: Ramon Mangold Op zaterdag 5 januari mocht ik de wijding voor het priesterschap ontvangen. Vele jaren heb ik mij voorbereid naar dit hoogtepunt in mijn leven. De wijding vond plaats in Uganda in het bisdom Gulu, waar ik op dit moment werkzaam ben zowel in de parochie als ook in het vluchtelingenkamp. Het is een ze...

Gastteam St. Jozef

Vanaf vorige week zijn we gestart met een nieuw gastteam met vrijwilligers vanuit de 4 verschillende kerken van onze parochie. Zij zullen om toerbeurt wekelijks gaan zorgen voor de koffie na de zondagse Mis in Oisterwijk in de Petruskerk. Daarnaast zal deze werkgroep praktische ondersteuning bieden ...

Gezinspastoraat als nieuwe speerpunt in de Jozefparochie

Na de zomervakantie zullen er parochie breed een aantal verandering plaats vinden op het gebied van het gezinspastoraat. Door krachten te bundelen en activiteiten samen te voegen willen we ervoor zorgen dat ons parochieleven vitaal blijft, voor nu en voor in de toekomst. Een gezinsteam met mensen u...

Opgeven misintenties Oisterwijk

Misintenties kunnen dagelijks opgegeven worden bij het algemeen secretariaat aan de Kerkstraat 95A tussen 9.00 en 13.00 uur. Ook kunt u dit telefonisch doen, via de mail of via de website.  ...

Vieringen Oisterwijk en vervoer naar St. Petruskerk na 1 juli

Wijizgingen zijn ook opgenomen in het schema: reguliere vieringen wat u kunt vinden op de startpagina bij vieringen Eucharistievieringen: H. Joanneskerk zaterdag 17.00 uur Eucharistie In de Joanneskerk blijft de mogelijkheid voor uitvaarten, huwelijken, jubilea en doopvieringen.  Maria...

De Joanneskerk blijft open, hoe nu verder?

Het bisdom Den Bosch heeft 28 juli jl. namens het Vaticaan vernomen dat het besluit van bisschop Gerard de Korte om de Joanneskerk aan de eredienst te onttrekken, is afgewezen.  In een reactie op de landelijke media zegt een woordvoerder van het bisdom dat de Congregatie de redenen voor sluiti...

Uitstel van sluiting van de Joanneskerk

Het is een turbulente week geweest bij een ieder die betrokken is bij de Joanneskerk, maar ook voor de hele parochiegemeenschap van St. Jozef. Op maandag 25 juni bereikte ons via de media het bericht dat de aangekondigde sluiting van de Joanneskerk was opgeschort vanwege een bezwaarschrift van enkel...

Er komen veel veranderingen aan..

Er komen veel veranderingen aan… De komende maanden zullen er in kerkelijk Oisterwijk grote veranderingen plaatsvinden. Zoals alom bekend zal de Joanneskerk aan de Lind per 1 juli haar deuren sluiten. En dit slechts anderhalf jaar na de sluiting van nog een andere kerk in Oisterwijk: de Levensker...

Decretum Bisschop Mgr de Korte inzake sluiting H. Joanneskerk Oisterwijk

Decretum inzake sluiting H. Joanneskerk Het kerkbestuur heeft uit handen van bisschop Mgr. G. de Korte een schrijven ontvangen gericht aan de gelovigen van de R.K. Parochie Sint Jozef, gevestigd te Oisterwijk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, aangaande het onttrekken van de H. Joanneskerk aan d...

Abraham en Elisabeth navolgen

Op dinsdag 27 februari waren we als parochianen van de Joannes- en de Petruskerk uitgenodigd voor een inspirerende avond in verband met de parochiefusie. De bijeenkomst vond plaats in de kelder van de Joanneskerk. Voor mij was het jammer om te zien dat we maar met z'n twaalven waren. Pastor Ad Veres...

Uitnodiging verdiepingsavond rond Abraham en Elisabeth

Abraham traject Voor alle parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap Als parochianen van de Joannes- en Petrusgemeenschap binnen onze Jozefparochie staan we voor grote veranderingen. De op handen zijnde sluiting van de Joanneskerk en -pastorie vormt een ongekend grote uitdaging. Ten eerste natuurlijk voor de...

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

            Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie.  Dit pijnlijke en ingrijpende besluit hee...

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe. Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend die...
Sint Jozef Parochie