Sint Jozef Parochie

St. Petruskerk

9 dec t/m 15 dec 2017

H. MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN

Zaterdag 9 december: 

9.00 uur: Eucharistieviering
19.00 uur: De Eucharistieviering is in de H. Joanneskerk.

Zondag 10 december:

11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor A. Verest
Misintentie: Wim Schoenmakers (jgt.)

Maandag 11 december:

9.00 uur: Eucharistieviering
Misintentie: Henk Zieltjens

Dinsdag 12 december:

9.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag 13 december:

9.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 14 december:

9.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 15 december:

9.00 uur: Eucharistieviering

IN MEMORIAM

Op 25 november hebben we in de bomvolle Petruskerk afscheid moeten nemen van Jacob Gonlag en hem te rusten gelegd op het aangrenzende kerkhof. Als 12-jarige scholier stond Jacob aan het begin van zijn leven, toen een onopgemerkte ziekte hem fataal is geworden. Jacob was een kind dat geliefd was door iedereen – hij was een geboren grappenmaker – en iedereen had graag met hem van doen. Voor zijn klasgenoten en vrienden, maar vooral voor zijn ouders en broer kwam zijn sterven totaal onverwachts. Het is een onbeschrijfelijk pijn waar zij zich nu voor geplaatst zien. We hopen dat het geloof in het eeuwig leven en in de verrijzenis uit de doden – een geloof waarin Jacob deelde –  hen mag troosten en kracht geven bij dit grote verlies. En dat Jacob een hemelse voorspreker moge worden voor ons allen die verbijsterd achter blijven.St. Petruskerk

Kerkstraat 95A, 5061 EH Oisterwijk

Openingstijden secretariaat:

werkdagen van 9:00-13:00 uur
T: (013) 521 33 76
E: st.petrus@jozef-parochie.nl

 

Sint Jozef Parochie