Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2019

15 aug: Viering hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Donderdag 15 augustus om 19.00u. bij de Maria kapel aan de Oisterwijkseweg Bij regen vieren we het Hoogfeest om 19.00u. in de Kerk St. Jans Onthoofding, de klokken zullen dan een half uur voor aanvang luiden. In dit seizoen van zon en late bloemen viert de Kerk op donderdag 15 augustus een van de g...

Paasboodschap

Leven nemen of geven De meest klassieke manier om tegen de dood van Jezus op Goede Vrijdag aan te kijken is te zeggen dat hij vermoord is. Als religieuze non-conformist en politieke opstandeling uit de weg geruimd. En wel op de meest wrede manier die het Romeinse heersersbrein had kunnen bedenken: ...

Vastenactie 2019

VASTENACTIE TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD Op Aswoensdag 6 maart is de vastentijd begonnen, de tijd waarin we ons als christenen voorbereiden op het grote Paasfeest. Dit jaar steunen we in deze periode vanuit de parochie de vluchtelingen in Oeganda, waar Sander Kesseler werkzaam is.  Lees hier m...

Foto-impressie Palmpaasstokken maken

Woensdag 3 april j.l. hebben we met de kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk Palmpaasstokken gemaakt. Het was een zeer geslaagde middag met catechese, creativiteit en vooral ook een hoop gezelligheid....

Sacramenten thuis ontvangen

Wilt u de heilige Communie thuis ontvangen? Wilt u een afspraak maken voor het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) of voor de Ziekenzalving? U kunt hiervoor te allen tijden contact opnemen met één van onze priesters of met het parochie secretariaat. ...

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de Vastentijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus, een paar dagen vóór Zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe Koning. D...

Palmpasen stok

PALMPASENSTOK: Wat betekent het allemaal? KRUIS: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus. WIT: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. RODE PUNTJES: Kru...

Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019 De gelden van de Kerkbalans worden in de eerste plaats gebruikt voor de pastorale zorg. Samen met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap hebben we het afgelopen jaar vele activiteiten ontplooid om onze band met Christus en zijn Kerk levend te houden.  We doen dat door...

De Blasiuszegen

Ter gelegenheid van de liturgische feestdag van de heilige Blasius op 3 februari, wordt deze week op verschillende momenten na afloop van de eucharistievieringen in onze parochie de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen...

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2019 “Gezegend Nieuwjaar!” of “Zalig Nieuwjaar!” Als je deze wens uitspreekt, hoop je van harte dat er volop heil en zegen mag komen over je medemens. Een zegenwens uitspreken is eigenlijk goede woorden zeggen tot elkaar. Maar het houdt meer in. Want met een zegen roep je de...
Sint Jozef Parochie