Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2019

Sacramenten thuis ontvangen

Wilt u de heilige Communie thuis ontvangen? Wilt u een afspraak maken voor het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) of voor de Ziekenzalving? U kunt hiervoor te allen tijden contact opnemen met één van onze priesters of met het parochie secretariaat. ...

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de Vastentijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus, een paar dagen vóór Zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe Koning. D...

Palmpasen stok

PALMPASENSTOK: Wat betekent het allemaal? KRUIS: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus. WIT: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. RODE PUNTJES: Kru...

Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019 De gelden van de Kerkbalans worden in de eerste plaats gebruikt voor de pastorale zorg. Samen met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap hebben we het afgelopen jaar vele activiteiten ontplooid om onze band met Christus en zijn Kerk levend te houden.  We doen dat door...

De Blasiuszegen

Ter gelegenheid van de liturgische feestdag van de heilige Blasius op 3 februari, wordt deze week op verschillende momenten na afloop van de eucharistievieringen in onze parochie de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen...

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2019 “Gezegend Nieuwjaar!” of “Zalig Nieuwjaar!” Als je deze wens uitspreekt, hoop je van harte dat er volop heil en zegen mag komen over je medemens. Een zegenwens uitspreken is eigenlijk goede woorden zeggen tot elkaar. Maar het houdt meer in. Want met een zegen roep je de...
Sint Jozef Parochie