Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2019

12 Dec: Bezinningsavond Advent

EEN OEFENING IN VERLANGEN De Zaligsprekingen als een blijvend verlangen Er worden honderden boeken geschreven en cursussen gegeven over het geluk en hoe dat is te bereiken. Geluk lijkt wel een parel die steeds moelijker is te vinden. Het verlangen daarnaar blijft. Jezus spreekt ook over het verlang...

Verkoop kerststalletjes en kerstkaarten Moergestel

In het weekend van 30 november en 1 december zullen vrijwilligers namens Pater Theo Raaijmakers, na de dienst in Park Stanislaus en de kerk St. Jans Onthoofding weer kerststalletjes en kerstkaarten verkopen.  De opbrengst komt ten goede aan de projecten van pater Theo in Bolivia....

26 nov: Adventskransen maken

Kom je ook? Gezellig samen met veel andere kinderen adventskransen maken. Wanneer?      Dinsdag 26 november  Hoe laat?       18.00 - 19.30 uur  Waar?            St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95 Oisterwijk Voor wie?&nbs...

26/27 okt: 75 Jaar Vrijheid

In de dorpen Haaren, Moergestel en Oisterwijk viert men in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 oktober dat we al 75 jaar in  vrijheid mogen leven. Haaren: zaterdag 26 oktober viert men de vrijheid met het toneelstuk “De weg naar vrijheid” Het toneelstuk gaat over Haarense gezinnen in...

Vaandel St. Jozef

Er is een nieuw vaandel gemaakt voor de St. Jozef parochie, ingezegend tijdens de H. mis in de Petruskerk op zondag 15 September 2019. Op dit moment is een groep parochianen op bedevaart naar Lourdes, alwaar deze vaandel is meegenomen en wordt gebruikt tijdens de processies....

Op bedevaart met de parochie

MET JOZEF OP WEG NAAR MARIA Dit jaar gaan we met de St. Jozefparochie twee reizen maken naar bijzondere Maria bedevaartsplaatsen. Beide reizen zijn geschikt voor gezonde, zieke, mindervalide en rolstoelafhankelijke pelgrims. De reizen worden pastoraal begeleid door pastor Ad Verest. Sandra Hoefnage...

Opbrengst vastenactie en Pinksteractie

Dank aan iedereen, die geld gegeven heeft voor het vluchtelingenkamp in Oeganda, waar Sander Kesseler werkt!! Tot nu toe is bijna € 5500,-- binnengekomen. Daarbij moet worden opgemerkt, dat in Moergestel pas in juni gecollecteerd wordt tijdens de Goede Doelen Week (15 t/m 21 juni). Ze hebben daar...

Een nieuw familiekoor!!

Vanaf volgende week starten we in de parochie met een nieuw koor, welke de naam zal dragen: Blessed! Dit nieuw koor is een familiekoor en bestaat uit een groep van ongeveer 18 zeer betrokken én muzikale parochianen van alle leeftijden. Zij hebben aangegeven om graag tijdens de zondagse vieringen ...

Alpha-Cursus

Op maandag 21 januari start om 18.30 uur een nieuwe Alphacursus in de pastorie van de Sint Jozefparochie, Kerkstraat 95A. De cursus is oecumenisch en verbindend, samen vormgegeven door mensen vanuit zowel de katholieke en als de protestantse kerk.  Samen op weg De cursus wordt vaak als een re...

Communicanten St. Jozefparochie 2019

Communicanten Haaren Tijdens de vieringen hebben de communicantjes het bijzondere sacrament van de 1e H. communie mogen ontvangen. Het was een groot feest, waarbij de kinderen er prachtig uitzagen. De kerken waren goed gevuld met trotse ouders en familieleden van de jonge communicantjes. Kinderkoor St. Jo...

Terugblik: Vormselviering 23 maart 2019

Foto's: Masja Vlaminckx HEILIG VORMSEL Zaterdag 23 maart was de dag waarop onze jongens en meisjes het sacrament van het Heilig Vormsel mochten ontvangen. De afgelopen maanden hebben zij zich voorbereid. Hebben ze met elkaar gedeeld waarom ze gevormd wilden worden en ontdekt wat de Heilige Geest met je doet, je helpt, kr...

Terugblik: Power of Fire vormelingen

‘Onze’ Noor mocht namens alle vormelingen van het bisdom Den Bosch het vuur van de Power of Fire aansteken, samen met hulpbisschop Mutsaarts. Na de eucharistieviering in de Sint Jan trokken we naar het St. Janscentrum. Samen met andere jongens en meisjes droegen Dewi en Layla het speciale Power ...

Terugblik voorstellen communicanten Haaren

Zaterdag 26 januari hebben de communicanten zich voorgesteld aan de geloofsgemeentschap. De voorstellings viering werd muzikaal ondersteund door ons eigen St. Jozef kinderkoor. klik op de foto om te vergroten en gebruik de pijltjestoetsen om te scrollen...

15 aug: Viering hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Donderdag 15 augustus om 19.00u. bij de Maria kapel aan de Oisterwijkseweg Bij regen vieren we het Hoogfeest om 19.00u. in de Kerk St. Jans Onthoofding, de klokken zullen dan een half uur voor aanvang luiden. In dit seizoen van zon en late bloemen viert de Kerk op donderdag 15 augustus een van de g...

Paasboodschap

Leven nemen of geven De meest klassieke manier om tegen de dood van Jezus op Goede Vrijdag aan te kijken is te zeggen dat hij vermoord is. Als religieuze non-conformist en politieke opstandeling uit de weg geruimd. En wel op de meest wrede manier die het Romeinse heersersbrein had kunnen bedenken: ...

Vastenperiode 2019

VASTENACTIE TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD Op Aswoensdag 6 maart is de vastentijd begonnen, de tijd waarin we ons als christenen voorbereiden op het grote Paasfeest. Dit jaar steunen we in deze periode vanuit de parochie de vluchtelingen in Oeganda, waar Sander Kesseler werkzaam is.  Lees hier m...

Foto-impressie Palmpaasstokken maken

Woensdag 3 april j.l. hebben we met de kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk Palmpaasstokken gemaakt. Het was een zeer geslaagde middag met catechese, creativiteit en vooral ook een hoop gezelligheid....

Sacramenten thuis ontvangen

Wilt u de heilige Communie thuis ontvangen? Wilt u een afspraak maken voor het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) of voor de Ziekenzalving? U kunt hiervoor te allen tijden contact opnemen met één van onze priesters of met het parochie secretariaat. ...

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de Vastentijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus, een paar dagen vóór Zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe Koning. D...

Palmpasen stok

PALMPASENSTOK: Wat betekent het allemaal? KRUIS: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus. WIT: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. RODE PUNTJES: Kru...

Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019 De gelden van de Kerkbalans worden in de eerste plaats gebruikt voor de pastorale zorg. Samen met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap hebben we het afgelopen jaar vele activiteiten ontplooid om onze band met Christus en zijn Kerk levend te houden.  We doen dat door...

De Blasiuszegen

Ter gelegenheid van de liturgische feestdag van de heilige Blasius op 3 februari, wordt deze week op verschillende momenten na afloop van de eucharistievieringen in onze parochie de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen...

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2019 “Gezegend Nieuwjaar!” of “Zalig Nieuwjaar!” Als je deze wens uitspreekt, hoop je van harte dat er volop heil en zegen mag komen over je medemens. Een zegenwens uitspreken is eigenlijk goede woorden zeggen tot elkaar. Maar het houdt meer in. Want met een zegen roep je de...
Sint Jozef Parochie