Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

21 apr  t/m 27 apr 2018

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN

Zaterdag 21 april: 

10.00 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Gilde mis m.m.v. gemengd koor Cantate Domino
Celebrant: pastor A. Verest

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van de 4de zondag van Pasen met samenzang.
Celebrant: pastor A. Verest

Zondag 22 april:

9.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor Cantate Domino
Celebrant: pastor A. Verest
Misintenties: Jan van de Ven e.v. Cor Rijnen (jgt.); overleden familieleden van fam. van Laarhoven; uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk; Kees Geerts en Anna Geerts-de Swart en dochter Marianne; Cees Schoenmakers en Cor Schoenmakers-op 't Hoog (jgt. en verj.); overleden ouders Kools-Vermulst en schoonzonen Hein en Jos; Cornelis Roosen-Persoons en dochter Jo van Lier Roosen.

Dinsdag 24 april

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste  

Woensdag 25 april:

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering 

Donderdag 26 april:

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering 

Vrijdag 27 april:

10.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering t.g.v. Koningsdag m.m.v. gemengd koor Cantate Domino
Celebrant: pastor A. VerestKerk Sint Jans Onthoofding

Kerkstraat 9, 5066 AR Moergestel

Parochiecentrum:

Sint Jansplein 9
5066 AR Moergestel
T: (013) 5132774
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiecentrum:

di, do en vr. van 10:00-12:00 u.

Voor noodgevallen:

T: (06) 20 68 05 41

Aanvraag ziekenbezoek:

E: ad.verest@jozef-parochie.nl

 


 

Sint Jozef Parochie