Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

20 okt t/m 26 okt 2018

VIERINGEN

Zaterdag 20 okt: 

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van de 29e zondag door het jaar met samenzang
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Martinus van de Ven e.v. Maria van de Ven en zoon Nico (jgt.); Jolanda Berkelmans; Lena Verheijen-Buijckx (verj.)

Zondag 21 okt: 

09.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Hendrikus en Cornelia van Overdijk-Kemps, zoon Piet en dochters Nelly en Riet; Tienus Derksen e.v. Greet Derksen-Meeuwis (jgt.); Kees Michels e.v. Anna van Esch en dochter Mien, zoon Dré en schoonzonen Wim en Janus (jgt.); Toos van Dijk -Roozen e.v. Kees van Dijk (verj.)

Woensdag 24 okt:

19:00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering, aansluitend bidden we vanwege de oktobermaand een tientje van de Rozenkrans

EEN NIEUWE DIRIGENTE

Sinds afgelopen week is bekend dat er een nieuwe dirigente is gevonden voor ons kerkkoor Cantate Domino. Het koor is al enkele weken aan het oefenen en vanaf november zal het weer volgens een vast schema gaan zingen in de parochiekerk tijdens de zondagse Mis om 9.30 uur en op de viering van de zaterdagavond om 19.00 uur in Park Stanislaus.

GERARDUSKALENDER 2019

Vanaf nu zijn er weer Gerarduskalenders te koop. U kunt deze verkrijgen bij Ria Roozen (Raamackerstr. 8) of Jacqueline Vis (Raamackerstr. 10)

IN MEMORIAM

Op 8 oktober is op 84-jarige leeftijd Piet Moorman overleden. Piet was een markante Moergestelnaar, een tevreden man die hield van gezelligheid; hij was een sociaal mens wat tot uiting kwam in zijn betrokkenheid bij het gilde St. Joris en de carnavalsvereniging de Dorstvlegels. Na het overlijden van zijn vrouw bleef hij, ondanks het gemis, positief in het leven staan. In hun leven zijn ze het geloof altijd trouw gebleven. Wij bidden voor Piet, dat hij nu mag rusten in de eeuwige liefde van God.Kerk Sint Jans Onthoofding

Kerkstraat 9, 5066 AR Moergestel

Parochiecentrum:

Sint Jansplein 9
5066 AR Moergestel
T: (013) 5132774
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiecentrum:

di en do van 10:00-12:00 u.

Voor noodgevallen:

T: (06) 20 68 05 41

Aanvraag ziekenbezoek:

E: ad.verest@jozef-parochie.nl

 


 

Sint Jozef Parochie