Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

15 dec t/m 21 dec 2018

VIERINGEN

Zaterdag 15 dec: 

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van de derde zondag van de Advent met samenzang
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Misintenties: Jan Burgers e.v. Pieta Burgers-Heijms (verj.); mw. van Rijswijk (namens SVM); Harrie van Helvoort (verj.)

Zondag 16 dec: 

09.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering m.m.v. Cantate Domino
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Misintenties: Hendrikes en Cornelia van Overdijk-Kemps, zoon Piet en dochters Nelly en Riet; Adriana Denissen-van Hest e.v. Petrus Denissen, zoon Peter en schoonzonen Antoon, Noud en Jan (jgt.); Harrie en Adriana Wolfs-Denissen en kleinzoon Erik de Laat (jgt.); overleden ouders van de Meijdenberg-van Gils (jgt.)

Woensdag 19 dec:

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering


22 dec t/m 28 dec 2018

VIERINGEN

Zaterdag 22 dec:

19.00 uur: Eucharistieviering op de vooravond van de vierde zondag van de Advent met samenzang
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Corry van de Loo-Moorman (nms. SVM); Wim en Cor van de Kerkhof-Verhoeven (nms. SVM)

Zondag 23 dec: 

09.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Petronella Maria van Iersel-Beerens e.v. Gerardus van Iersel en dochter Corrie van de Boer-van Iersel (jgt.)

SCHEMA VIERINGEN KERSTMIS KLIK HIER

MISINTENTIES KERSTMIS

Maandag 24 december Kerstavond

17.00 uur/19.00 uur (Park Stanislaus)/23.30 uur:
Leen en Jo Smits; Pierre Willems e.v. Ria Huurdeman (jgt.); overleden ouders Dellaert, Verbeeten en zoon Camiel; Rienus de Otter e.v. Corrie van de Pol (verj.); overleden ouders Jo en Lucia van Haaren-Spaninks; Lianne Nouwen-Linders; overleden ouders van Esch-Vermeer.

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag

9.30 uur: Wim op ‘t Hoog e.v. Ria op ‘t Hoog; Jeanne Rijnen-Wittens.

KERSTGEZINSVIERING

Op 24 december om 17.00 uur vieren we Kerstmis in onze kerk tijdens een gezinsviering. U bent van harte uitgenodigd met het hele gezin.

IN MEMORIAM

Op 1 december jl. is in Moergestel in haar vertrouwde omgeving omringd door allen die haar dierbaar waren op 79-jarige leeftijd overleden Corry van de Loo-Moorman. We hebben in onze kerk afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd bij haar echtgenoot op de begraafplaats in Moergestel. We wensen de familie veel kracht en sterkte toe en Corry de eeuwige rust en vrede.

Op vrijdag 7 december hebben we onverwachts afscheid moeten nemen van het echtpaar Wim en Cor Van de Kerkhof-Verhoeven. Niemand had kunnen voorzien dat ze daags na elkaar zouden komen te overlijden. Dat gaf wel de mogelijkheid om van hen samen afscheid te nemen in de kapel van Park Stanislaus en ze samen te graven te dragen. Hun levenslang samen-zijn had recent nog zijn bekroning gevonden in hun 60-jarig huwelijksjubileum. Dat hun sterke verbondenheid met elkaar in liefde en leed nu voor eeuwig mag gelden!

Op 8 december 2018 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Herman Jozef van den Broek,  emeritus-pastoor van de voormalige parochie St. Jans’ Onthoofding te Moergestel. Pastor van den Broek werd geboren in Wamel op 27 maart 1933 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 31 mei 1958. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Ooij en Persingen (parochie  H. Hubertus) van 1958 tot 1960, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Anna) van 1960 tot 1970 en als pastoor van de parochie Binnenstad te Tilburg van 1970 tot 1973. Per 1 oktober 1973 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie St. Jans’ Onthoofding te Moergestel. Naast zijn functie als pastoor was hij van 1977 tot 1995 ook deken het Dekenaat Oisterwijk. Per 1 juli 2000 is hem uit zijn functie als pastoor te Moergestel wegens emeritaat eervol ontslag verleend. In zijn emeritaat was hij van 2000 tot 2005 nog rechter aan de kerkelijke rechtbank (officialaat) van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Op donderdag 13 december 2018 hebben we tijdens een drukbezochte avondwake en op vrijdag 14 december met een uitvaartplechtigheid afscheid genomen van onze oud-pastoor en hem bijgezet in de grafkelder voor de priesters op het parochiële kerkhof te Moergestel. Moge hij rusten in vrede!

OPENINGSTIJDEN PAROCHIECENTRUM

Het parochiecentrum is op donderdag 27 december gesloten.Kerk Sint Jans Onthoofding

Kerkstraat 9, 5066 AR Moergestel

Parochiecentrum:

Sint Jansplein 9
5066 AR Moergestel
T: (013) 5132774
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiecentrum:

di en do van 10:00-12:00 u.

Voor noodgevallen:

T: (06) 20 68 05 41

Aanvraag ziekenbezoek:

E: ad.verest@jozef-parochie.nl

 


 

Sint Jozef Parochie