Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

17 febr  t/m 23 febr 2018

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN

Zaterdag 17 februari: 

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van de1ste zondag van de 40-dagentijd met samenzang.
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Familie Vissers-van de Wouw (jgt.)

Zondag 18 februari

09.30 uur Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
MIsintenties: Theo en Nelly Mulders-van de Kant (verj.); Anna Michels-van Esch e.v. Kees Michels en kinderen en schoonzonen; Johanna Wolfs-Pijnenburg e.v. Wilhelmus Wolfs, zoon Harrie en schoonzonen Tijn en Piet (verj.)

Dinsdag 20 februari

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste  

Woensdag 21 februari:

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering 

Donderdag 22 februari:

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering

AGENDA

Woensdag 21 februari:  20.00 uur: contactavond wekgroepen in het parochiecentrum

GEZINSVIERING 25 FEBRUARI

Op de tweede zondag in de vastentijd zal er weer een gezinsviering zijn met als thema: “Jij bent Mijn geliefd Kind”. Pastor Ad Verest zal in deze viering voorgaan en het kinderkoor zal de liedjes verzorgen. Tijdens de viering is er speciale aandacht voor de dopelingen van het afgelopen jaar.


24 febr  t/m 2 mrt 2018

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN

Zaterdag 24 februari: 

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van de 2e  zondag van de 40-dagentijd met samenzang.
Celebrant: pastor Ad Verest
Misintenties: Jo Klomp-van Roessel (jgt.);

Zondag 25 februari

09.30 uur Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering, Gezinsviering met terugkom-moment voor dopelingen en hun ouders m.m.v. kinderkoor.
Celebrant: pastor Ad Verest
MIsintenties: overleden ouders Burgers-van Esch, dochter José, zoon Sjef en schoonzoon Peter

Dinsdag 27 februari

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste  

Woensdag 28 februari:

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering 

Donderdag 1 mrt:

9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering

IN MEMORIAM

Afgelopen weken zijn er veel mensen in Moergestel komen te overlijden. Een aantal van hen heeft een kerkelijke uitvaart in de kapel van Park Stanislaus en/of absoute op het kerkhof gehad. We noemen hen bij name en gedenken hen in onze gebeden: Jan van de Sande, Mariet Pruyn-Hofs en Rien Smits. Dat zij de eeuwige vrede mogen bereiken.

AGENDA

Donderdag 1 maart: 19.00 uur: Ledenvergadering van kerkkoor ‘ Cantate Domino’ in parochiecentrumKerk Sint Jans Onthoofding

Kerkstraat 9, 5066 AR Moergestel

Parochiecentrum:

Sint Jansplein 9
5066 AR Moergestel
T: (013) 5132774
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiecentrum:

di, do en vr. van 10:00-12:00 u.

Voor noodgevallen:

T: (06) 20 68 05 41

Aanvraag ziekenbezoek:

E: ad.verest@jozef-parochie.nl

 


 

Sint Jozef Parochie