Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

15 juni t/m 21 juni 2019

VIERINGEN 

Zaterdag 15 juni

19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van het feest van de H. Drie-eenheid met samenzang
Celebrant: pastoor F. De Meyer
Misintentie: Jan van Elderen (namens SVM); Tiny Kwinten-Willems (namens SVM); Thomas van Alphen e.v. Jo Ketelaars (jgt.)

Zondag 16 juni 

9.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastoor F. De Meyer
Misintenties: voor onze dierbare overledenen

Woensdag 19 juni

19.00 uur: Eucharistieviering

OVERLEDEN

Op zaterdag 8 juni hebben we in Park Stanislaus afscheid genomen van dhr. Wim van Stokkum, waarna hij te rusten is gelegd bij zijn vrouw op de begraafplaats aan de Bredaseweg in Tilburg.

GOEDE DOELEN WEEK & VASTENACTIE

De Vastenactie doet mee met de GoedeDoelenWeek in Moergestel. De zakjes met het schenkingsformulier worden in de week na Pinksteren huis aan huis bezorgd. De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het grote vluchtelingenkamp in Oeganda. Daar wonen heel veel kinderen die geen onderwijs krijgen. We willen Sander Kesseler helpen bij het oprichten van scholen in het kamp. Hij heeft onze steun hard nodig.Kerk Sint Jans Onthoofding

Kerkstraat 9, 5066 AR Moergestel

Parochiecentrum:

Sint Jansplein 9
5066 AR Moergestel
T: (013) 5132774
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiecentrum:

di en do van 10:00-12:00 u.

Voor noodgevallen:

T: (06) 20 68 05 41

Aanvraag ziekenbezoek:

E: ad.verest@jozef-parochie.nl

 


 

Sint Jozef Parochie