Sint Jozef Parochie

Activiteiten rondom vasten en Pasen

In de periode voorafgaand aan het feest van Pasen worden er voor de jeugd in onze parochie jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er activiteiten rondom de veertigdagentijd, maken we met de kinderen palmpaasstokken, bezoeken we Peerke Donders en zijn er gezinsvieringen in de verschillende kerken.

Lees hier een verslagje met foto’s over het maken van de palmpaasstokken en Palmzondagviering 2018

Lees hier de uiteg van de Palmpasenstok

Voor het jaar 2019 staan de volgende activiteiten op het programma:

 • Dinsdag 9 april 2019, 18.00-19.30 uur,  
  Kinderclub St. Jozef (7-12 jaar) Thema veertigdagentijd in het Sint Jozef Centrum, Oisterwij
 • Woensdag 13 april 2019 , 14.30-16.00 uur
  Palmpaasstokken maken in het St. Jozef centrum in Oisterwijk
  Vrije inloop voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Diverse gezinsvieringen

 • Zaterdag 13 april 2019, 19.00 uur H. Lambertuskerk Haaren
  Gezinsviering waarin processie met palmpaasstokken
 • Goede Vrijdag 19 april, 15.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Moergestel Kruiswegviering voor kinderen 
 • Hoogfeest van Pasen, 1ste Paasdag zondag 21 april: 11.00 uur St. Petruskerk Oisterwijk. Kinderwoorddienst tijdens de Hoogmis 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorris Rijnen

Sint Jozef Parochie