Sint Jozef Parochie

Activiteiten rondom vasten en Pasen

In de periode voorafgaand aan het feest van Pasen worden er voor de jeugd in onze parochie jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er activiteiten rondom de veertigdagentijd, maken we met de kinderen palmpaasstokken, bezoeken we Peerke Donders en zijn er gezinsvieringen in de verschillende kerken.

Lees hier een verslagje met foto’s over het maken van de palmpaasstokken en Palmzondagviering 2018

Voor het jaar 2018 staan de volgende activiteiten op het programma:

 • Woensdag 14 maart 2018 , 14.00-16.00 uur
  Palmpaasstokken maken in het parochiehuis, Driehoeven 1a in Haaren
 • Dinsdag 20 maart 2018, 18.00-19.30 uur,  
  Kinderclub St. Jozef (7-12 jaar) Thema veertigdagentijd in het Sint Jozef Centrum, Oisterwijk
 • Woensdag 21 maart 2018, 14.30-16.00 uur
  Palmpaasstokken maken in Park Stanislaus, Kloosterdreeft 3, Moergestel.
 • Zaterdag 24 maart 2018, 13.00-17.00 uur
  Palmpaasstokken maken in het Sint Jozef Centrum, Oisterwijk en Bezoek aan het Peerke Donders Park.
 • Woensdag 4 april 2018, 13.30 - 16.30 uur
  Bezoek aan Peerke Donders Park vertrek vanuit parochiehuis Haaren 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorris Rijnen

Diverse gezinsvieringen

 • Zaterdag 24 maart 2018, 19.00 uur H. Lambertuskerk Haaren
  Gezinsviering waarin processie met palmpaasstokken
 • Palmzondag 25 maart, 9.30 uur Kerk St. Jans Onthoofding Moergestel
  Gezinsviering waarin processie met palmpaasstokken 
 • Palmzondag 25 maart, 11.00 uur H. Joanneskerk in Oisterwijk
  Wereldjongerendagviering Jong Bisdom Den Bosch 
 • Goede Vrijdag 30 maart, 15.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Moergestel Kruiswegviering voor kinderen 
 • Zondag 1 april: 1ste Paasdag 9.30 uur Kerk St. Jans Onthoofding Moergestel Kinderwoorddienst tijdens de Hoogmis 
Sint Jozef Parochie