Sint Jozef Parochie

Acolieten, lectoren & misdienaars

Acolieten

De Acolieten verlenen hulp bij de Eucharistievieringen in het weekeinde en op feestdagen. Tevens verlenen zij hun diensten bij Uitvaarten en Huwelijksvieringen.
Afhankelijk van de drukte bij vieringen reiken zij ook de H. Communie uit.

Lectoren

De Lectoren lezen de lezingen en de voorbeden tijdens Eucharistievieringen in het weekeinde en op feestdagen.
Eventueel assisteren zij ook bij het uitreiken van de H. Communie tijdens drukke vieringen, of als de priester geen andere assistentie heeft.

Misdienaars

De Misdienaars verlenen hulp bij Eucharistievieringen in het weekeinde en op feestdagen.

Sint Jozef Parochie