Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Zaterdag 16 februari
19.30-21.30 uur: Club 412 voor tieners van 12-16 jaar (De Voorhof, Kerkstraat 62)

Maandag 18 februari
18.30-21.30 uur: Alpha-cursus, vierde bijeenkomst. Bidden: waarom en hoe? (Pastorie Petruskerk)

Dinsdag 19 februari
18.00-19.30 uur: Kinderclub St. Jozef voor kinderen van 7-12 jaar (St. Jozef centrum)

Woensdag 20 februari
18.30-19.30 uur: Communieles 4 met ouders in Haaren (H. Lambertuskerk)

Sint Jozef Parochie