Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Zaterdag 23 juni
19.30-21.30 uur: Club 412 voor tieners van 12-16 jaar in Voorhof te Oisterwijk (jaarafsluiting)
14.30-18.30 uur: uitstapje naar met de misdienaars, kinderclub en kinderkoortjes

Dinsdag 26 juni
10.00 uur: Ontmoetingsochtend voor vrouwen in de pastorie van de Joanneskerk.

Woensdag 27 juni
Rondleidingen in de Petruskerk met leerlingen van basisschool de Bunders

Dagbedevaart naar Kevelaer
Op maandag 3 september gaan met de parochie op dagbedevaart naar Kevelaer. Verdere informatie volgt de komende weken of kunt u verkrijgen bij het centrale secretariaat: 0135213376. U kunt de datum alvast in uw agenda zetten.

Sint Jozef Parochie