Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Zaterdag 22 juni:
19.30 uur Club412

Dinsdag 25 juni:
19.30  - 20.30 uur Lofprijzing in de Petruskerk
Lofprijzing bij de uitstelling van het Allerheiligste onder begeleiding van gitaarmuziek (door: Lucas de Graaf)

Sint Jozef Parochie