Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Donderdag 19 april
19.30 uur: Cursus ‘Geloofsbelijdenis van de Kerk’ (St. Jozef centrum)

Dinsdag 24 april:
19.30 uur: Bijbel-huiskring in Moergestel

Sint Jozef Parochie