Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Donderdag 19 december:
19.30 tot 20.30 Lofprijzing bij de uitstelling van het Allerheiligste in de Joanneskerk

Maandag 23 december
15.00 uur: Eucharistieviering in het restaurant van Haarensteijn in Haaren mmv Kerkkoor

Sint Jozef Parochie