Sint Jozef Parochie

Bestuur

In de parochie, met z'n lange pastorale en bouwgeschiedenis, hebben generaties van parochianen veel opgebouwd en aan volgende generaties toevertrouwd. Van oudsher wordt dan ook de pastorale leiding bijgestaan en ondersteund door het kerkbestuur. Het bestaat uit parochianen met bestuurlijke ervaring en gespecialiseerde deskundigheden, die door het kerkbestuur ter benoeming worden voorgedragen aan de Bisschop.

Het kerkbestuur houdt toezicht op de materiële staat van de parochie, voor wat betreft het onderhoud van gebouwen en de installaties daar binnen, als mede de totale financiële staat van de parochie. Tevens zal het kerkbestuur zorgen voor de middelen, materieel en financieel, die nodig zijn om het pastoraal team goed te kunnen laten functioneren. Het zal er ook voor zorgen dat nieuwe initiatieven ondersteund kunnen worden, zowel materieel als financieel, tot groei van het Rijk Gods.

De leden van het kerkbestuur zijn:

Pastoor Francis De Meyer Voorzitter e-mail        
Yke de Grood Vicevoorzitter e-mail
Frans Vermeer Secretaris / Penningmeester e-mail
Stan van den Eijnden Beheer van gebouwen en begraafplaatsen e-mail
Anton Elkhuizen   e-mail
Vacature    

Dit bestuur heeft enerzijds de taak om de gebouwen en het vermogen van de parochie goed te beheren en te onderhouden. Anderzijds heeft zij de taak hiervoor beleid uit te zetten waardoor het parochieleven er zo goed mogelijk door ondersteund en gestimuleerd wordt.

 

Sint Jozef Parochie