Sint Jozef Parochie

Lofprijzing

“Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid”  
Uit: Psalm 145:2

Elke 3e donderdag in de maand van 19.30 tot 20.30 uur in de Joanneskerk
Lofprijzing bij de uitstelling van het Allerheiligste onder begeleiding van gitaarmuziek (door: Lucas de Graaf)

U bent van harte uitgenodigd om mee te komen bidden en zingen. 

Data:
2019: 15 aug, 19 sept, 17 okt. 21 nov, 19 dec
2020: 16 jan

 

Sint Jozef Parochie