Sint Jozef Parochie

Kinderkoor St. Jozef

Sinds vorig schooljaar hebben we in de parochie een nieuw parochiebreed kinderkoor.  Het “kinderkoor St. Jozef”, bestaande uit kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, zingt tijdens alle gezinsvieringen in onze parochie: in de Petruskerk de Lambertuskerk en de Kerk St. Jans Onthoofding. We repeteren een aantal keer voorafgaand aan de vieringen in het Jozefcentrum in Oisterwijk op de woensdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur.

Als je aan wilt sluiten bij ons koortje ben je van harte welkom vanaf groep 5! 

Op bijgaande foto’s kun je ons zien bij ons eerste “optredens” tijdens de gezinsvieringen in verschillende kerken.


Ieder kind is uniek, ieder kind heeft zijn of haar eigen inbreng en eigen klank. De één zingt hoog, de ander laag. De één zingt mooie solo's en de ander kan stoer rappen. En weer een ander kan misschien wel een instrument bespelen. Sommige kinderen zitten vol leuke ideeën en anderen zitten vol gezelligheid. Samen vormen we een mooi kinderkoor, ieder met inbreng van zijn of haar eigen talenten! 

Sint Jozef Parochie