Sint Jozef Parochie

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Beloken Pasen

De eerste zondag na Pasen heet sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus   Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen is en bij die gelegenheid haar de opdracht heeft gegeven te bewerkstelligen dat de Zondag na Pasen zou worden uitgeroepen tot de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 

Er is van de verschijning van Jezus aan zuster Faustina een afbeelding gemaakt, die over de hele wereld verbreid is: hierop heft, de in het wit geklede Jezus, Zijn rechterhand op in een zegenend gebaar, terwijl Hij met Zijn linkerhand op Zijn borst wijst. Vanuit Zijn borst gaan twee stralen uit, een rode die staat voor het bloed en een witte die staat voor het water, die volgens het Johannesevangelie uit de zijde van Jezus vloeiden, nadat een soldaat met een lanssteek had gecontroleerd of Hij als gevolg van de kruisiging dood was (Joh. 19,34). Onder de afbeelding staat het korte en eenvoudige gebed: “Jezus, ik vertrouw op U.”

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van zuster Faustina hield paus Johannes Paulus II een preek, waarin het niet gaat om een nieuwe boodschap, zo zei de paus, maar zij “helpt ons om het Evangelie van Pasen intenser te doorleven, aan te bieden als een straal van licht aan de mannen en vrouwen van onze tijd.” Wat de toekomst ons brengt, zo gaat de paus voort, weten we niet. Maar het is zeker dat naast de vooruitgang die op vele terreinen zal worden geboekt, er ook pijnlijke ervaringen zullen zijn. “Maar het licht van de goddelijke barmhartigheid, die de Heer op een bepaalde manier wilde laten terugkeren in de wereld door het charisma van zuster Faustina, zal de weg verlichten voor de mannen en vrouwen van het derde millennium.”

Ook nu ervaren wij pijnlijke momenten in ons dagelijks leven, veraf en dichtbij, denken wij maar aan alle oorlogen en terreur. Op velerlei terreinen zetten mensen zich in om een oplossingen te vinden voor deze crisis. Deze zondag van de goddelijke Barmhartigheid en de bijbehorende schildering laten Gods zorg zien doorheen de tijden voor ons. 

Ondanks het leed en de zorgen die wij nu ervaren mag deze boodschap van de Goddelijke Barmhartigheid ons kracht geven wanneer wij in vertrouwen dit gebed tot Hem bidden: „Jezus ik vertrouw op U”


 

Sint Jozef Parochie