Sint Jozef Parochie

Zeven jubilarissen Kerkkoor Haaren

Op zondag 21 november heeft het kerkkoor haar jaarlijkse Ceciliafeest gevierd.

Cecilia is een heilige Romeinse martelares. Sinds de late middeleeuwen is zij patrones van de muzikanten. Haar gedenkdag is 22 november. Omstreeks die datum viert het kerkkoor jaarlijks dit feest.

Traditiegetrouw begint dit feest met een Eucharistieviering in onze kerk, daarna werd de dag voortgezet met een feestelijke bijeenkomst bij Herberg van Boxtel. Na de corona check kon iedereen  plaatsnemen en genieten van een heerlijk kopje koffie/thee en gebak.  Het was jammer dat niet alle leden vanwege hun hoge leeftijd of gezondheidsbeperkingen aanwezig konden zijn. Wel aanwezig waren enkele niet meer meezingende leden en ondersteunende leden. Na het welkomstwoord door de voorzitter werd het glas geheven op ieders  gezondheid en op een fijn feest. 

Zeven leden werden in de bloemetjes gezet omdat zij 20 jaar lid zijn van dit mooie koor.
Sjaan van Beers, Jo van Boxtel, Mieke Bressers, Anneke Denissen, Joke Hess,  Mien Vermeer en Harrie Termeer.

Vol enthousiasme werden de jubilarissen toegezongen. De dag werd voortgezet met gezellig buurten, een drankje en heerlijk eten. Een zeer geslaagd feest dat de onderlinge band weer heeft verstevigd.

Het koor hoopt nog jaren met een eenvoudig programma, door het geringe aantal leden, de erediensten in onze kerk te verzorgen.

Jan Eggenkamp
 

Sint Jozef Parochie