Sint Jozef Parochie

Vormselvoorbereiding 2022

In de afgelopen week hebben alle jongens en meisjes die vier jaar geleden hun eerste Heilige Communie hebben gedaan, persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond van het Heilig Vormsel. Ook via de Nieuwsklok zijn jongeren uitgenodigd om zich op te geven als zij hun Vormsel willen doen. 

Door de laatste coronamaatregelen kan deze avond, welke gepland is op  16 december – helaas niet doorgaan en zal deze op een later tijdstip plaatsvinden.  Wanneer dit zal zijn en op welke wijze, hangt af van de situatie. 

Wel vragen we nadrukkelijk om toch uw zoon of dochter aan te melden zodat wij weten welke jongens en meisjes hun Vormsel willen doen. De aanmelding kunt u sturen naar vormsel@jozef-parochie.nl Wij kunnen dan ieder persoonlijk op de hoogte houden van de planning en de organisatie. 

Wij hopen – evenals in voorgaande jaren – veel jongeren met het project “De Heilige Geest op jouw levensweg “, voor te bereiden op hun Heilig Vormsel. Dat zij de Heilige Geest mogen ontvangen die hen zal helpen de juiste keuzes in hun leven te maken.


De parochie St. Jozef start in januari 2022 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk.

De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk.
De Vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie plaats op  Zaterdag 25 maart 2022 om 19.00 uur in de St. Petruskerk in Oisterwijk. Het H. Vormsel zal worden toegediend door Mgr. R. Mutsaers.

Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en dit schooljaar in groep 8 zitten, zijn van harte welkom om deel te nemen. Ook jongeren die al naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen meedoen aan het project om hun H. Vormsel te mogen ontvangen.

Alle kinderen die vier jaar geleden hun eerste H. Communie hebben gedaan, ontvangen een persoonlijke  uitnodiging.  U bent samen met uw kind van harte welkom op de informatieavond waar wij u informatie zullen  geven over het Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en over de Vormselviering zelf.

Deze algemene informatieavond vindt plaats op:

  •  Nog nader te bepalen ivm corona afspraken
     Locatie: St. Jozef Centrum , Kerkstraat 95A in Oisterwijk. 

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via
E: vormsel@jozef-parochie.nl   

Mocht je nu al zeker weten dat je kind het H. Vormsel wil ontvangen dan kun je hier het inschrijfformulier downloaden en ingevuld meenemen naar de bijeenkomst op 16 december waar u en uw kind verdere informatie zullen ontvangen.

Sint Jozef Parochie