Sint Jozef Parochie

Terugblik Vormselviering

H. VORMSEL

Het was een bijzonder moment: 14 jongens en meisjes staan met hun brandende doopkaars voor monseigneur Mutsaerts, hun Vormheer. Samen hernieuwden zij de doopbelijdenis, die hun ouders eerder voor hen uitspraken, toen ze gedoopt waren. Nu gaven ze zelf antwoord omdat ze bewust gekozen hebben om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Het moment waarop ze worden gevormd ervaren deze jongens en meisjes als een speciaal moment. We zagen het aan hun houding en gezichtsuitdrukking. Naar dit moment hebben ze de afgelopen maanden toegewerkt!

We zijn trots op deze groep. Op een gezellige, spontane maar vooral betrokken manier hebben ze meegedaan aan de voorbereiding. Jonge mensen, op de drempel van een nieuwe fase in hun leven staan. Jaren waarin steeds meer keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes voor studie, werk maar ook keuzes in doen en laten, vrienden en in het geloof. Door het Vormsel hebben ze de Heilige Geest ontvangen die hen zal helpen, troosten en kracht zal geven, hun leven lang! Wij wensen alle jongens en meisjes heel veel geluk in hun leven!

Werkgroep Vormsel

Foto's: Franken-fotoservice (Peter Franken)

Zaterdag 26 maart ontvangen 14 jongens en meisjes het Sacrament van het Vormsel. 

Na een serieuze maar ook gezellige voorbereiding zijn ze er klaar voor.  Het is bijzonder om te ervaren dat onze groep jongeren de keuze hebben gemaakt en gemotiveerd zijn om de Heilige Geest te ontvangen. De heilige Geest die hen zal helpen, kracht geeft en zal troosten op hun levensweg. Dit is ook de titel van het project waarmee zij gewerkt hebben: “De Heilige Geest op jouw levensweg”. 

Wij, de werkgroep, zijn erg trots op de jonge mensen die deze belangrijke keuze hebben gemaakt! We hopen dat ze deze weg blijven volgen, met steun van hun ouders en mensen die dichtbij hen staan. Het zal een mooie viering worden en wensen hen allen een hele mooie dag toe en veel geluk in hun leven!
 

Sint Jozef Parochie