Sint Jozef Parochie

Vastenactie verlengd

We hebben bericht gekregen van de landelijke Vastenactie, dat we dit jaar tot en met 8 mei actie mogen voeren voor ons eigen project.

Dit omdat de oorlog in Oekraïne ook veel aandacht en steun vraagt. Tegelijkertijd hebben we van pater Sander gehoord, dat ze nu eindelijk, na maanden van grote droogte konden gaan zaaien en snoeien.  Dus mocht u nog wat bij willen dragen in dit laatste jaar van dit landbouwproject, dan kan dat nog even. Bij voorbaat hartelijk dank. 

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 401858 of stop uw bijdrage in de collectebussen achter in de kerk.


Voor het 3e en tevens laatste jaar steunen we het project van priester Sander Kesseler: landbouwtrainingen voor vrouwen in Noord-Oeganda. 
Zie hier een kijkje op het vluchtelingenkamp vanuit de lucht


JE LAND IS JE LEVEN! Wees zuinig op je aarde.
40 dagen om ons voorbereiden voor Pasen, 6 weken, Het project Agwara van pater Sander Kesseler steunen we voor het laatste jaar. 

Thema: je land is je leven! Wees zuinig op je aarde. Hopelijk roept het u ook op om verantwoord om te gaan met alles, wat de aarde ons geeft. De vrouwen in het project geven elkaar de voorlichting over landbouw en materialen door. 40 vrouwen krijgen de voorlichting uit de eerste hand en ieder zal die voorlichting aan 9 andere vrouwen doorgeven! Er zijn al schoffels en andere werktuigen gekocht. Er zullen zaden van aubergines en bonen o.a. gekocht worden. De opbrengst mogen ze deels houden en een deel blijft in het project voor de voortgang. Het afgelopen jaar is heel erg moeilijk geweest, door hoog oplopende prijzen voor voedsel o.a. 

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 401858 of stop uw bijdrage in de collectebussen achter in de kerk.


VASTENTIJD:
40 dagen om ons voorbereiden voor Pasen, 6 weken, Het project Agwara van pater Sander Kesseler steunen we voor het laatste jaar. 

De parochie daar heeft een groot stuk grond beschikbaar gesteld en de bedoeling is dat 400 vrouwen uit de parochie én vluchtelingen deze grond gaan bewerken, waarbij ze landbouwvoorlichting krijgen. Vanwege de droogte zal er wateropvang gemaakt worden, die over het land verspreid kan worden. 
Corona heeft de plannen aardig in de war gebracht, maar er zijn al duidelijke vorderingen gemaakt: Er kan al water opgevangen en bewaard worden. En er zijn al enkele vrouwen, die wat landbouwvoorlichting hebben gehad, maar dit jaar krijgt dit een flink vervolg.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 401858 of stop uw bijdrage in de collectebussen achter in de kerk.


VASTENTIJD: Solidariteit en spiritualiteit
40 dagen om ons voorbereiden voor Pasen, 6 weken, Het project Agwara van pater Sander Kesseler steunen we voor het laatste jaar. 

Nog even een overzicht. Op de kaart ziet u dat de provincie Kitgum, waarin de  parochie is en het vluchtelingenkamp, in het noorden van Oeganda, aan de grens met Soedan, waar de vluchtelingen vooral vandaan komen.

Er zijn in het noorden van Oeganda al 2 vluchtelingenkampen met ieder 500.000 mensen, die vol zitten. In ‘ons’ kamp wonen 150.000 mensen en het bijzondere is, dat ieder gezin een stukje grond en hun zelfgebouwde onderkomen heeft, om wat eten te verbouwen. Er zijn overvolle scholen (die 2 jaar dicht zijn geweest, helaas) en ziekenhuizen; er wordt gevoetbald, gedoopt en gevormd en de gemiddelde leeftijd van 80 % van de bevolking ligt onder de 15 jaar. Volgende week meer.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 401858 of stop uw bijdrage in de collectebussen achter in de kerk.


VASTENTIJD: soberheid en solidariteit
Het thema van de Vastenactie is dit jaar: je land is je leven!!

Dat sluit heel goed aan bij de klimaatdoelen voor de hele wereld!
Landbouwgrond is belangrijk om voedsel te kunnen produceren.
In ons land is het eigenaarschap ervan goed geregeld, maar dat is helaas in een heleboel landen niet zo. En dan komen er ineens grote multinationale bedrijven een mijn graven, of de bomen omhakken voor soja en dat is rampzalig voor de plaatselijke boeren.
Lokale gemeenschappen beschermen 80% van de biodiversiteit. Gemiddeld gebruiken lokale gemeenschappen meer dan 200 verschillende soorten. In India zijn bijvoorbeeld 600 soorten planten bekend die gegeten kunnen worden. Dus die lokale gemeenschappen moeten beschermd worden, want die biodiversiteit is ontzettend belangrijk!

Dat thema sluit ook goed aan bij ons eigen project, dat we dit jaar voor het 3e jaar steunen: landbouwtrainingen voor vrouwen in Noord-Oeganda. Daar leest u volgende week meer over.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 401858

Sint Jozef Parochie