Sint Jozef Parochie

31 mei: Oecumenische Pinksterviering

NIET ALLEEN…
Dat is het thema van onze Pinksterdienst dit jaar.

Omdat online-vieren weer andere mogelijkheden biedt, ziet u beelden van verschillende stukjes Oisterwijk en jongeren van over de hele wereld, die meezingen! Kijk op: https://youtu.be/RizapN9ibMM om naar de Pinksterviering te gaan.

U vindt hierbij ook de liturgie en de oproep om mee te doen aan de Pinkstercollecte die de landelijke kerken georganiseerd hebben onder het thema Corona. 

Het samenwerkingsproces liep dit jaar bijzonder: via Google Duo!! We hopen dat ook deze Pinksterviering iets bij u losmaakt….

Pinkstercollecte in het kader van Corona

Voor ons betekent Corona een grote uitdaging, maar voor arme landen is het een échte ramp. Bijvoorbeeld voor Moldavië, grenzend aan Oekraïne, waar oude mensen al leefden van alleen water en brood. Via Kerk in Aktie wordt gezorgd voor zorg en beschermingsmiddelen.  U kunt geld overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk o.v.v. Pinkstercollecte 2020. Kijk op de website van Kerk in Aktie voor meer informatie.

Sint Jozef Parochie