Sint Jozef Parochie

Ruimen van graven

Op de begraafplaatsen van onze parochie worden zoals wellicht bekend met regelmaat graven geruimd. Voor de graven waarvan de rechten zijn vervallen en de nabestaande toestemming hebben gegeven zullen de grafmonumenten worden geruimd.

Inmiddels zijn op de begraafplaats Haaren de vervallen grafmonumenten geruimd en voor de komende weken tot eind maart zullen op de begraafplaatsen in Oisterwijk en Moergestel de vervallen grafmonumenten geruimd worden. Indien u hebt aangegeven dat u af ziet van de grafrechten en dat het graf geruimd mag worden dan kunt u in de komende week nog persoonlijke spullen van het graf verwijderen die u wenst te bewaren. Mochten er bij het ruimen nog persoonlijke spullen op het grafmonument aanwezig zijn dan worden deze voor de periode van 1 jaar bewaard en zijn bij de vrijwilligers van de begraafplaats op te halen. Het ruimen van de grafmonumenten zal met respect voor de grafrust worden uitgevoerd.

Sint Jozef Parochie