Sint Jozef Parochie

Prijsstijging begraven 2023

Zoals u wellicht hebt gezien hebben we de tarieven voor begravingen moeten verhogen. 
Dit is vooral het gevolg van de gestegen prijzen bij de onderaannemers.

De basisprijs van het onderhoud door onze aannemer is verhoogd mede door de loonstijging en de verhoogde brandstofprijs.
Ook hebben we gemeend dat er bij het begraven enkele verbeteringen moesten worden doorgevoerd. Zo is er meer aandacht voor de kwaliteit van het begraven en de faciliteiten eromheen. 
Daarnaast trachten we met het helaas steeds kleiner wordende aantal vrijwilligers de begraafplaats zo optimaal mogelijk te onderhouden. Dit doen we vooral door de inrichting van de begraafplaatsen hierop af te stemmen en zoveel mogelijk minder onderhoud te genereren. Maar ook op een duurzame manier het onderhoud van de begraafplaats uit te voeren. Door te investeren in beplanting en meer groene inrichting kunnen we het onderhoud in de hand houden.

Al deze maatregelen dragen bij aan een mooie en fraaie begraafplaats voor uw nabestaande en het in de hand houden van de onderhoudskosten zodat u tot in lengte van jaren uw nabestaande in een mooie en prettige groen omgeving kunt bezoeken.  

Beheerder Begraafplaatsen.
 

Sint Jozef Parochie