Sint Jozef Parochie

PASEN, God heeft het laatste woord.

De laatste jaren lijkt het erop dat de jaarlijkse viering van Pasen gepaard gaat met veel zorgen in de wereld. Er was de Covid-pandemie en nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze huidige oorlog is bijzonder verontrustend omdat het niet voortkomt uit de natuur of gezondheidsproblemen, maar uit geweld in het hart van de mens. Oorlog is precies het tegenovergestelde van de vreugde en de vrede van Pasen. 

In de komende Week herdenken we dat God bereid was om voor ons naar het kruis te gaan.
Hoe Hij bereid was de nederigheid van het mens-zijn te verdragen, hoe hij stierf aan het kruis, hoe hij nederdaalde ter helle, de poorten van de hemel ontsloot en de duisternis van kwaad en zonde altijd overwon. Uit de hopeloosheid en de leegte van het graf is de Zoon van God verrezen en komt Hij tot ons met de belofte van eeuwig leven voor allen die met Hem verbonden zijn.

De eenvoudigste betekenis van Pasen is dat we in een wereld leven waarin God altijd het laatste woord heeft. 
Op die eerste Paasdag verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Zijn eerste geschenk aan hen is Vrede. Een belofte van Jezus dat licht de duisternis overwint en de verzekering dat Hij met ons is.

Moge u, samen met al uw dierbaren, een Zalig Pasen hebben!
Het pastorale team van de Jozefparochie
 

Sint Jozef Parochie