Sint Jozef Parochie

Opbrengst Vastenactie

Dankbaar zijn we voor uw inzet voor mensen ver weg, die het veel moeilijker hebben dan wij:

in de bussen achterin de 4 kerken is in totaal € 1.624,25!

Een mooi bedrag, dat nog vermeerderd wordt door de bedragen die overgemaakt zijn.

Veel dank!

Sint Jozef Parochie