Sint Jozef Parochie

Op naar Kerstmis - bijbel lezen?

In de adventstijd – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – gaan we op zoek naar het Licht. Met hoop op een betere wereld.

Het zou mooi zijn om die 4 weken te gebruiken om ons goed voor te bereiden  op de Menswording van Christus.  
zouden we dat ook SAMEN kunnen doen? 
Bijvoorbeeld door thuis in de bijbel te lezen en dat tijdens 4 korte avonden samen te bespreken in groepjes.

Het plan is vier gedeelten van het boek Jesaja te openen aan de hand van wat de voorafgaande zondag in de adventsmis gelezen wordt. Dit boek staat namelijk vol met profetieën over de komende verlosser, de Messias. 

Dag en Tijd: 
Donderdagavonden (1, 8, 15 en 22 december) van 19.30 – 21.00 uur 
Plaats:
Jozefcentrum, Kerkstraat 95A, Oisterwijk

Hein Gonlag zal de gesprekken leiden.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen
U kunt zich opgeven bij Marijke Blesgraaf

Sint Jozef Parochie