Sint Jozef Parochie

Onderhoud gebouwen

Binnen onze parochie zijn we als bestuur van de Jozef Parochie, de erfgenaam en rentmeester van een aantal kerken en pastorieën.  Haaren, Moergestel en Oisterwijk hebben vanuit een Rijk Rooms verleden, mooie, centraal gelegen gebouwen en kerken overgeleverd waar de katholieken graag samenkomen en waar anderen zich verbazen over de architectuur en uitstraling van de gebouwen. 

Dank zij een redelijke financiële basis bij de fusie van de vijf parochies in 2015 (Petrus, Joannes, Levenskerk, Lambertus en St Jan’s Onthoofding) en een terug houdend financieel beleid, zijn wij, als parochie in staat deze gebouwen in correcte conditie te houden. En kerkgebouwen zoals wij ze hebben, vragen veel aandacht aan onderhoud, als tegenprestatie voor hun herkenbare ligging, uitstraling en toekomstig gebruik. Realiseer je dat alle 4 kerken welke we open hebben, de status van rijksmonument hebben. Dat legt ons een taak op, maar zorgt gelukkig ook voor passende subsidies voor het onderhoud.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe de gemeenschappen  rondom de jaren 1900 gebouwen van de status en techniek van deze kerken konden bouwen en financieren. Stel je voor: wat we nu met een hijskraan doen, werd toen gedaan met een emmer en een katrol. En ook een rondgang met de collecteschaal zal toen gezorgd hebben voor het betalen van een altaar of een kruisweg, maar de echte financiering van de kerkgebouwen kwam toch uit een vorm van sponsoring, soms door de familie van de bouwpastoor of andere bronnen.
Het enige onderdeel welk veel ouder is in ons bestand, is de kerktoren uit Moergestel. Deze dateert van omstreeks 1500. Ook de pastorie aan de Kerkstraat 95 bij de Petrus dateert van 1860 (en is dus ouder dan de Petruskerk welke uit 1897 dateert). 

We hebben altijd een planning en financiële reservering lopen voor onderhoud aan onze gebouwen. Deze zomer vervangen we een deel van het leiendak van de Kerk St Jans’ Onthoofding in Moergestel. De werkzaamheden starten na de bouwvak. Het gebruik van de kerk gaat gewoon door. De leien welke hier liggen (aan de zuidwest zijde) zijn in de loop van circa 50 jaar broos en dun geworden. Met vervanging voorkomen we hopelijk schade in de toekomst.

Ook hebben we de Mariakapel aan de weg van Helvoirt naar Haaren. Deze is van aanzienlijk latere datum (1995), maar wordt door veel mensen niet gezien omdat het groen deze kapel aan het oog onttrekt. Een schilderbeurt en onderhoudsbeurt moeten deze kapel meer uitstraling geven en de voorbij fietsende bezoekers een moment van bezinning bieden. Tenslotte kennen we veel fietsroutes in midden-Brabant welke gepavoiseerd zijn met kapelletjes, plaatsen waar een korte stop ons weer geestelijk kan opladen.

Hoewel vele van jullie nog de brand van de toren van de Petruskerk zich herinneren (1996), en er toen veel onderhoud aan het dak van de kerk en vooral de toren heeft plaats gevonden, is zinkwerk op veel plaatsen aan vernieuwing toe. Niet alle delen van het dak zijn indertijd meegenomen in het herstel, op die plekken was geen brandschade. Ook de gemetselde steunberen aan de achterzijde/ begraafplaatszijde hebben onderhoud nodig (metselwerk). Dat plannen we voor 2023. De muur langs de pastorietuin is aan een herstelbeurt toe. Dit rijksmonument vereist aandacht, de muur dateert uit circa 1680.

Natuurlijk is er ook onderhoudsschilderwerk aan verschillende gebouwen voorzien in de komende periode. Beschermen (door verf) is immers beter dan verrotten en later kostbaar herstellen. 
Los hiervan heeft energie ook onze aandacht. Stijgende energiekosten betekenen voor ons een extra uitgave op jaarbasis van minstens € 50.000. Een van de acties welke we opgepakt hebben, is het aanleggen van zonnepanelen in Haaren op de pastorie en op het Jozef parochiecentrum bij de Petrus. Ook goed onderhoud en tijdige vervanging van verwarmingsketels speelt een rol in de verduurzaming van onze gebouwen

Al met al geven we in onze parochie jaarlijks de helft van onze geplande inkomsten uit aan onze gebouwen. Gebouwen die U kent, die ook het gezicht van de dorpen bepalen en welke de geschiedenis van onze voorouders weergeeft. 

Daarom rekenen wij op onze parochianen en dorpsgenoten om Kerkbalans en financiering blijvend mogelijk te maken. Graag dragen we onze gebouwen, erfstukken uit een rijk Rooms verleden, zorgvuldig over aan de volgende generaties!

Stan van den Eijnden
Parochiebestuur, Beheer gebouwen
 

Sint Jozef Parochie