Sint Jozef Parochie

Nieuws uit het kamp in Uganda

Overal ter wereld zijn de gevolgen te voelen van het corona virus. Zo ook bij ons in het vluchtelingenkamp. Dagelijks heb ik contact met mensen uit het kamp.

Sinds 22 maart zijn de scholen in het kamp gesloten. We laten de kinderen wel 1x per dag naar school komen om hen toch een maaltijd aan te bieden. Dan zijn we verzekerd dat ze ten minste 1 maaltijd op een dag hebben gehad. Op verschillende manieren proberen we de bewoners van het kamp, het merendeel kinderen, te leren over de symptomen van COVID 19. De meeste kinderen kunnen nog niet lezen. We doen dit door 1x per week een auto met iemand die via een omroep systeem de symptomen opnoemt. Er zijn verschillende groepsleiders die we getraind hebben en ons daardoor kunnen helpen. Zo proberen we de problemen rond COVID 19 aan te pakken. Tot op heden zijn er gelukkig weinig corona gevallen in het kamp, ik hoop dat het zo blijft.

Er is ook goed nieuws uit het kamp. Dankzij een speciaal programma van de VN mogen een 20-tal jongeren gaan studeren aan de universiteit van Kampala. Dit betekent dat een 20-tal jongeren (we hebben 60.000 vluchtelingen in het kamp) nu hoger onderwijs kunnen ontvangen. 3 jongeren zullen techniek gaan studeren, 5 onderwijs, 8 gezondheid (dit kan zijn: apotheek, verpleging of arts), 2 kunst en 2 jongeren landbouw technieken. We hopen dat deze 20 jongeren het goed zullen doen en tot voorbeeld kunnen zijn voor anderen.

Pr. Sander Kesseler

Sint Jozef Parochie